hogged


UK: /hˈɒɡd/


English Vietnamese dictionary


hog /hɔg/
 • danh từ
  • lợn; lợn thiến
  • (tiếng địa phương) cừu non (trước khi xén lông lần thứ nhất)
  • (nghĩa bóng) người tham ăn; người thô tục; người bẩn thỉu
  • to go the whole hog
   • làm đến nơi đến chốn, không bỏ nửa chừng
  • hog in armour
   • người trông vụng về cứng đơ
 • ngoại động từ
  • cong (lưng...)
  • cắt ngắn, xén (bờm ngựa)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lấy quá phần, lấn phần
  • nội động từ
   • cong lên, bị cong
   • (thông tục) lái ẩu, đi ẩu (lái ô tô, đi xe đạp...)

  Concise English dictionary


  hogged|hogging|hogshɑg ,hɔg /hɒg
  noun
  +a person regarded as greedy and pig-like
  +a sheep up to the age of one year; one yet to be sheared
  +domestic swine
  verb
  +take greedily; take more than one's share