vũ khí hạt nhân


nghĩa:
vũ khí hạt nhân 

danh từ
 

tên gọi chung các vũ khí có sức huỷ diệt lớn, vượt hơn hẳn các loại vũ khí thông thường, bao gồm bom nguyên tử, bom khinh khí và đầu đạn hạt nhân.