intel

US: /ˌɪnˈtɛɫ/


English Vietnamese dictionary


intel
  • Tên hãng sản xuất linmh kiện điện tử Mỹ