herbal

US: /ˈɝbəɫ/, /ˈhɝbəɫ/
UK: /hˈɜːbə‍l/


English Vietnamese dictionary


herbal /'hə:bəl/
 • tính từ
  • (thuộc) cỏ, (thuộc) cây thảo
  • danh từ
   • sách nghiên cứu về cỏ

  Advanced English dictionary


  + noun
  a book about HERBS, especially those used in medicines