chỉn chu


nghĩa:
chỉn chu 

tính từ
 

chu đáo, cẩn thận, không chê trách gì được: quần áo chỉn chu * tính toán rất chỉn chu