Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
turns
English - Vietnamese Dictionary
turn /tə:n/
 • danh từ
  • sự quay; vòng quay
   • a turn of the wheel: một vòng bánh xe
  • vòng cuộn, vòng xoắn (dây thép...)
  • sự đổi hướng, sự rẽ; chỗ ngoặt, chỗ rẽ
   • the turn of the tide: lúc thuỷ triều thay đổi
   • the turn of the road: chỗ ngoặt của con đường
   • to take a turn to the right: rẽ về bến phải
  • chiều hướng, sự diễn biến
   • things are taking a bad turn: sự việc diễn biến xấu
   • to take a turn for the better: có chiều hướng tốt lên
   • to take a turn for the worse: có chiều hướng xấu đi
   • to give another turn to the discussion: đưa cuộc thảo luận sang một chiều hướng khác
  • sự thay đổi
   • the milk is on the turn: sữa bắt đầu trở, sữa bắt đầu chua
  • khuynh hướng, thiên hướng, năng khiếu
   • to have a turn for music: có năng khiếu về âm nhạc
  • tâm tính, tính khí
   • to be of a caustic turn: tính hay châm biếm chua cay
  • lần, lượt, phiên
   • it is my turn to keep watch: đến phiên tôi gác
  • thời gian hoạt động ngắn; chầu
   • to take a turn in the garden: dạo chơi một vòng trong vườn
   • I'll take a turn at the oars: tôi sẽ đi bơi thuyền một chầu
  • dự kiến, ý định, mục đích
   • that will save my turn: cái đó sẽ giúp ích cho ý định của tôi
  • hành vi, hành động, cách đối đãi
   • to do someone a good turn: giúp đỡ ai
  • tiết mục
   • a short turn: tiết mục ngắn (trong chương trình ca nhạc)
  • (số nhiều) sự thấy kinh (của đàn bà)
  • (ngành in) chữ sắp ngược (để thế tạm chỗ chữ thiếu)
  • (thông tục) sự xúc động; cú, vố
   • it gave me quite a turn!: cái đó giáng cho tôi một cú điếng người!
  • at every turn
   • khắp nơi, mọi chỗ; mọi lúc, luôn luôn
  • by turns
   • in turn
    • turn and turn about
     • lần lượt
    • he has not done a turn of work for weeks
     • hàng tuần nay nó chẳng mó đến việc gì
    • the cake is done to a turn
     • bánh vừa chín tới
    • in the turn of a hand
     • chỉ nhoáng một cái, chóng như trở bàn tay
    • to have a fine turn of speed
     • có thể chạy rất nhanh
    • one good turn deserves another
     • (tục ngữ) ở hiền gặp lành, làm ơn lại được trả ơn
    • out of turn
     • lộn xộn, không theo trật tự lần lượt
    • to talk out of one's turn
     • nói nhiều, nói thừa; nói lung tung
    • to take turns about
     • theo thứ tự lần lượt
   • ngoại động từ
    • quay, xoay, vặn
     • to turn a wheel: quay bánh xe
     • to turn the key: vặn chìa khoá
    • lộn
     • to turn a dress: lộn một cái áo
     • to turn a bag inside out: lộn cái túi trong ra ngoài
    • lật, trở, dở
     • to turn a page: dở trang sách
    • quay về, hướng về, ngoảnh về
     • to turn one's head: quay đầu, ngoảnh đầu
     • he turned his eyes on me: nó khoảnh nhìn về phía tôi
     • to turn one's mind to other things: hướng ý nghĩ về những điều khác
    • quành, đi quanh, đi vòng rẽ, ngoặt
     • to turn the flank of the enemy: đi vòng để tránh thọc vào sườn địch
    • quá (một tuổi nào đó)
     • he has turned fifty: ông ấy đã quá năm mươi tuổi
    • tránh; gạt
     • to turn a difficulty: tránh sự khó khăn
     • to turn a blow: gạt một cú đấm
    • dịch; đổi, biến, chuyển
     • to turn English into Vietnamese: dịch tiếng Anh sang tiếng Việt
     • to turn a house into a hotel: biến một căn nhà thành khách sạn
    • làm cho
     • you will turn him mad: anh sẽ làm cho hắn phát điên
    • làm chua (sữa...)
     • hot weather will turn milk: thời tiết nóng làm chua sữa
    • làm khó chịu, làm buồn nôn
     • such food would turn my stomach: thức ăn như thế này làm cho tôi buồn nôn
    • làm say sưa; làm hoa lên; làm điên cuồng
     • overwork has turned his brain: làm việc quá sức làm cho đầu óc anh ấy hoa lên
     • success has turned his head: thắng lợi làm cho anh ấy say sưa
    • tiện
     • to turn a table-leg: tiện một cái chân bàn
    • sắp xếp, sắp đặt
    • nội động từ
     • quay, xoay, xoay tròn
      • the wheel turns: bánh xe quay
      • to turn on one's heels: quay gót
     • lật
      • the boat turned upside down: con thuyền bị lật
     • quay về, đi về, ngoặt, rẽ, đổi chiều, đổi hướng
      • he turned towards me: nó quay (ngoảnh) về phía tôi
      • to turn to the left: rẽ về phía tay trái
      • the wind has turned: gió đã đổi chiều
     • trở nên, trở thành, đổi thành, biến thành
      • he has turned proletarian: anh ấy đã trở thành người vô sản
      • his face turns pale: mặt anh ấy tái đi
     • trở, thành chua
      • the milk has turned: sữa chua ra
     • buồn nôn, buồn mửa, lợm giọng
      • my stomach has turned at the sight of blood: trông thấy máu tôi buồn nôn lên
     • quay cuồng, hoa lên (đầu óc)
      • my head turns at the thought: nghĩ đến điều đó đầu óc tôi quay cuồng
      • his brain has turned with overwork: đầu óc anh ta hoa lên vì làm việc quá sức
     • có thể tiện được
      • this wood doesn't turn easily: gỗ này không dễ tiện
     • to turn about
      • quay vòng, xoay vòng
     • xoay sang hướng khác; làm cho xoay sang hướng khác
      • about turn!: (quân sự) đằng sau quay!
     • to turn against
      • chống lại, trở nên thù địch với; làm cho chống lại
     • to turn away
      • đuổi ra, thải (người làm...)
     • bỏ đi
     • ngoảnh (mặt) đi, quay đi, đưa (mắt) ra chỗ khác
     • to turn back
      • làm cho quay lại lui trở lại, quay trở lại (người)
     • lật (cổ áo...)
     • to turn down
      • gấp (trang sách); gập xuống; bẻ (cổ áo); lui (bấc đèn); lập úp (chụp đèn...)
     • (thông tục) gạt bỏ, bác bỏ (lời đề nghị...)
     • đánh hỏng (một thí sinh)
     • to turn in
      • gấp vào (mép bìa...); gập lại, thu lại
     • xoay vào
      • his toes turn in: ngón chân nó xoay vào
     • trả lại, nộp lại
     • (thông tục) đi ngủ
     • to turn into
      • trở thành, đổi thành
     • he has turned intoa miser: nó trở thành một thằng bủn xỉn
     • to turn off
      • khoá, tắt, cắt (đèn, rađiô, điện, nước...)
     • đuổi ra, thải (người làm)
     • (từ lóng) cho cưới
     • (từ lóng) treo cổ (người có tội...)
     • ngoặt, rẽ đi hướng khác
     • to turn on
      • bật, vặn, mở (đèn, rađiô, điện, nước...)
     • tuỳ thuộc vào
      • everything turns on today's weather: mọi việc đều còn tuỳ thuộc vào thời tiết hôm nay
     • chống lại, trở thành thù địch với
     • to turn out
      • đuổi ra, thải (người làm)
     • sản xuất ra (hàng hoá)
     • dốc ra (túi)
     • đưa ra đồng (trâu, bò...)
     • gọi ra
     • xoay ra
      • his toes turn out: ngón chân nó xoay ra ngoài
     • (quân sự) tập hợp (để nhận công tác)
     • (thể dục,thể thao) chơi cho
      • he turns out for Racing: nó chơi cho đội Ra-xinh
     • (thông tục) ngủ dậy, trở dậy
     • đình công
     • hoá ra, thành ra
      • it turned out to be true: câu chuyện thế mà hoá ra thật
      • he turned out to be a liar: hoá ra nó là một thằng nói dối
     • to turn over
      • lật, dở
     • giao, chuyển giao
      • he has turned the business over to his friend: anh ấy giao công việc kinh doanh cho người bạn
     • doanh thu, mua ra bán vào
      • they turned over 1,000,000d last week: tuần trước họ mua ra bán vào đến một triệu đồng
     • đắn đo, cân nhắc, lật đi lật lại (một vấn đề)
      • I have turned the question over more than one: tôi đã lật đi lật lại vấn đề
     • to turn up
      • lật lên; xắn, vén (tay áo...)
     • xới (đất...)
     • (thông tục) làm lộn mửa, làm buồn nôn
      • the smell nearly turned me up: cái mùi ấy làm tôi suýt lộn mửa
     • lật, lật ngược, hếch lên
      • his nose turned up: mũi nó hếch lên
     • xảy ra, đến, xuất hiện
      • at what time did he turn up?: nó đến lúc nào?
      • he was always expecting something to turn up: hắn ta luôn luôn mong đợi có một việc gì xảy ra
      • he turns up like a bad penny: (nghĩa bóng) hắn ta cứ vác cái bộ mặt đến luôn
     • to turn upon
      • (như) to turn on
     • to turn the edge of a knife
      • làm cùn lưỡi dao
     • to turn the edge of a remark
      • làm cho lời phê bình đỡ gay gắt; nhẹ lời đi
     • to turn something to account
      • (xem) account
     • to turn the scale (balance)
      • làm lệch cán cân
     • (nghĩa bóng) quyết định cách giải quyết vấn đề
     • to turn a bullet
      • chống lại được đạn, đạn bắn không thủng
     • to turn on the waterworks
      • (xem) waterworks
     • to turn up one's nose at
      • (xem) nose
     • to turn up one's toes
      • (xem) toe
  Concise Dictionary
  turns|turned|turningtɜrn /tɜːn
  noun
  +a circular segment of a curve
  +the act of changing or reversing the direction of the course
  +(game) the activity of doing something in an agreed succession
  +an unforeseen development
  +a movement in a new direction
  +the act of turning away or in the opposite direction
  +turning or twisting around (in place)
  +a time for working (after which you will be relieved by someone else)
  +(sports) a period of play during which one team is on the offensive
  +a short theatrical performance that is part of a longer program
  +a favor for someone
  +taking a short walk out and back
  verb
  +change orientation or direction, also in the abstract sense
  +undergo a change or development
  +undergo a transformation or a change of position or action
  +cause to move around or rotate
  +pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute; become
  +to send or let go
  +pass to the other side of
  +move around an axis or a center
  +cause to move around a center so as to show another side of
  +change to the contrary
  +to break and turn over earth especially with a plow
  +change color
  +cause to change or turn into something different;assume new characteristics
  +let (something) fall or spill a container
  +twist suddenly so as to sprain
  +shape by rotating on a lathe or cutting device or a wheel
  +go sour or spoil
  +accomplish by rotating
  +get by buying and selling
  +cause to move along an axis or into a new direction
  +channel one's attention, interest, thought, or attention toward or away from something
  +cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form
  +alter the functioning or setting of
  +direct at someone
  +have recourse to or make an appeal or request for help or information to
  +become officially one year older

  Thesaurus Dictionary
  v.
  1 rotate, revolve, spin, roll, reel, circle, gyrate, whirl, wheel, go (a)round or about, pivot, swivel:
  The earth turns on its axis. Turn the crank to raise the bucket.
  2 move, shift, wheel, veer, swing, face:
  As she turned I noticed a horrible scar.
  3 reverse, turn (a)round, alter, change, adapt, reorganize, remodel, modify, refashion, reshape, reform, transform, make over, convert, bring over:
  He has been trying to turn the business into a profit-making enterprise. He has turned defeat into advance. She managed to turn one of the most loyal membrs of the government.
  4 go or pass or move (a)round, veer, drive, walk:
  Turn left at the corner.
  5 go bad, become rancid, spoil, curdle, addle, sour, decay, moulder, rot, putrefy, Colloq go off:
  All the milk in the fridge had turned because of the power cut.
  6 apply, put, use, employ:
  Is there any way we can turn this situation to our advantage?
  7 Sometimes, turn aside or away. block, avert, thwart, prevent, balk or baulk, parry, deflect, fend off, check:
  He deftly turned aside the thrust of the dagger.
  8 form, make up, fashion, formulate, construct, cast, create, coin, concoct, express:
  Donald certainly knows how to turn a felicitous phrase.
  9 direct, aim, point:
  He turned the gun on himself and pulled the trigger.
  10 twist, sprain, wrench:
  I have turned my ankle and cannot walk.
  11 twist, wind, snake, curve, bend, arc, coil, loop, meander, zigzag:
  The road turned this way and that, following the river bank.
  12 turn against. defy, mutiny, rebel, revolt, rise (up) against:
  The captain had not expected the first mate to turn against him, too.
  13 turn back.
  (a) reverse, repulse, repel, rebuff, drive back, beat back:
  At last we turned back the enemy's advance.
  (b) go back, retrace (one's) steps, return:
  We must turn back before it is too late.
  14 turn down.
  (a) refuse, reject, rebuff, decline, deny:
  My request for help was turned down.
  (b) decrease or diminish or lessen or lower or soften the sound of:
  Turn down the radio, I'm on the phone.
  15 turn in.
  (a) go to bed or sleep, retire, withdraw, call it a day, Slang hit the sack or the hay:
  I usually turn in by eleven o'clock.
  (b) hand in or over, turn over, deliver, give in, submit, offer, proffer, tender, give back, return, surrender, yield:
  Please turn in your visitors' badges before you leave.
  (c) turn over, deliver (up), inform on, betray, Colloq squeal on, rat on, finger, tell on:
  For enough money, he'd turn in his own mother.
  16 turn into.
  (a) turn to, become, change into or to, metamorphose into or to:
  Right before her, the prince turned into a frog again.
  (b) go or come into, drive into, pull into, walk into:
  They lost sight of the suspect when he turned into a side-street.
  17 turn off.
  (a) stop, switch off, deactivate, discontinue; extinguish:
  First turn off the water, then the light.
  (b) disillusion, depress, cool (off), disenchant, disaffect, alienate, repel, repulse, bore, offend, put off, displease, sicken, nauseate, disgust:
  People who don't brush their teeth turn me off.
  (c) deviate, diverge:
  When you come to the fork, turn off to the right.
  18 turn on.
  (a) start (up), switch on, energize, activate, set in motion, cause to function or operate:
  Turn on the light.
  (b) depend on or upon, be contingent on, hinge on or upon, be subject to:
  The success of the venture turns on our ability to capitalize it.
  (c) excite, thrill, arouse, stimulate, titillate, work up, impassion:
  He was really turned on by the girl in the bar.
  19 turn on or upon.
  (a) concern, revolve about, relate to:
  The discussion turned on his ability to write music.
  (b) be hostile to, attack, assail, set upon, Colloq tear into:
  Oliver is so unpopular that his own dog turned on him and bit him.
  20 turn out.
  (a) make, form, shape, construct, build, fabricate, put together, assemble, manufacture, produce, put out, bring out:
  The plant turns out a thousand cars a week.
  (b) develop, evolve, eventuate, happen, result, prove, occur, end up, arise:
  As it turned out, he lost anyway. It turns out that he knows my sister.
  (c) eject, evict, throw out, expel, oust, dismiss, terminate, cashier, Colloq fire, sack, kick out, axe, Brit turf out:
  When they found I wasn't a member, they turned me out.
  (d) dress, fit out, equip, rig out, accoutre or US also accouter:
  She was well turned out in a beautiful ball gown.
  (e) come, arrive, appear, attend, assemble, meet, Colloq show (up), surface:
  55,000 turned out for the rock concert.
  21 turn over.
  (a) consider, muse or ruminate over or about, revolve, ponder (over):
  I needed a while to turn over the job offer in my mind.
  (b) reverse, invert, turn upside down:
  Turn over the clock and read the inscription on the bottom.
  (c) overturn, upset, knock over:
  In my haste, I turned over the punch bowl.
  (d) sell, merchandise:
  A shop in that location ought to turn over a million a year.
  (e) rotate, revolve, spin, kick over:
  The engine turns over, but it won't start.
  22 turn tail. run away, flee, bolt, scoot, show a clean pair of heels, cut and run, take to (one's) heels, beat a hasty retreat, Colloq take off, beat it, scram, skedaddle:
  He turned tail when I shouted for help.
  23 turn to.
  (a) appeal to, apply to, resort to:
  She turned to me for help.
  (b) advert to, refer to, pick or take up, have recourse to:
  Please turn to your exercise books now.
  (c) get to work, pitch in, buckle or knuckle down:
  The neighbours turned to in helping clean up the mess after the storm.
  (d) turn into, change to, convert into, become:
  Lot's wife was turned to salt.
  24 turn turtle. capsize, overturn, keel over, upset, up-end, Colloq go bottoms up:
  The overloaded barge turned turtle and sank in the river.
  25 turn up.
  (a) surface, appear, arrive, Colloq show (up), show one's face:
  Guess who turned up at our wedding?
  (b) come up, arise, Colloq crop up, pop up:
  Something will turn up soon for you.
  (c) uncover, discover, find, unearth, come across, hit upon, dig up, expose, disclose, reveal, bring to light:
  We turned up a formerly unknown fact about the shipwreck.
  (d) increase or raise or amplify or intensify the sound of:
  Turn up the TV - I can't hear what they're saying.
  n.
  26 revolution, rotation, cycle, spin, whirl, circuit, round, roll, twirl; pirouette:
  He gave the top another turn, just to make sure it was on securely.
  27 curve, bend, turning, corner, sinuosity, dog-leg, hairpin bend or curve, irregularity, meander, twist, zigzag, Colloq toing and froing:
  There are many dangerous turns on that road.
  28 loop, coil, spiral, twist:
  Take two turns of this rope round your waist, then knot it.
  29 deviation, turning, detour, shift, change of direction or course:
  A turn to the right is not permitted at this corner.
  30 opportunity, chance, say, round, spell, time, watch, shift, stint, tour (of duty), move, trick, Colloq whack, crack, shot, go:
  You have had your turn, now let someone else go.
  31 drive, spin, ride; airing, constitutional, ramble, saunter, stroll, walk, promenade, amble:
  Let's take a short turn round the park.
  32 trend, direction, drift:
  The conversation took a new turn.
  33 change, alteration, switch:
  The doctor says that Valerie has taken a turn for the better.
  34 Usually, bad turn. disservice, harm, injury, wrong:
  If you do someone a bad turn, what can you expect?
  35 Usually, good turn. favour, (good) deed, act (of kindness), courtesy, boon, mercy:
  One good turn deserves another.
  36 shock, fright, surprise, start, scare:
  You really gave me a turn, jumping out like that!
  37 form, style, manner, mode:
  Each turn of phrase in her writing seems original and refreshing.
  38 disposition, inclination, bent, bias, leaning, tendency:
  Alistair is of a rather dour turn of mind tonight.
  39 at every turn. everywhere, constantly, always, all the time:
  In Scotland, we met with kindness and hospitality at every turn.
  40 by turns. alternately, reciprocally, in rotation, successively, in succession:
  The book is fascinating and frustrating by turns.
  41 in turn. sequentially, one after the other, in succession, successively, in (proper) order:
  Each patient will be treated in turn.
  42 out of turn.
  (a) out of sequence, out of order:
  I don't want you answering questions out of proper turn, Jonathan.
  (b) imprudently, indiscreetly, improperly, disobediently, inappropriately:
  I apologize if I am speaking out of turn on this issue.
  43 take turns. alternate, vary, rotate, exchange:
  Let's take turns looking through the telescope.


  Random quote: The Superior Man is aware of Righteousness, the inferior man is aware of advantage.: Confucius

  Latest queries: passkey, ballsy, midge, peccadillo, falsify, december, abc, tropic, xenophobia, courtesy, handiwork, thresh, slur, life, contract, mendicant, bluebeard, stimulate, vest, turns,

  Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

  Optional: 01/2018:Picture Dictionary

  Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

  Updated: 03/2019: Learning by reading annotated text, reliable state of art and updated news