Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
turn
UK | US

English - Vietnamese Dictionary
turn /tə:n/
 • danh từ
  • sự quay; vòng quay
   • a turn of the wheel: một vòng bánh xe
  • vòng cuộn, vòng xoắn (dây thép...)
  • sự đổi hướng, sự rẽ; chỗ ngoặt, chỗ rẽ
   • the turn of the tide: lúc thuỷ triều thay đổi
   • the turn of the road: chỗ ngoặt của con đường
   • to take a turn to the right: rẽ về bến phải
  • chiều hướng, sự diễn biến
   • things are taking a bad turn: sự việc diễn biến xấu
   • to take a turn for the better: có chiều hướng tốt lên
   • to take a turn for the worse: có chiều hướng xấu đi
   • to give another turn to the discussion: đưa cuộc thảo luận sang một chiều hướng khác
  • sự thay đổi
   • the milk is on the turn: sữa bắt đầu trở, sữa bắt đầu chua
  • khuynh hướng, thiên hướng, năng khiếu
   • to have a turn for music: có năng khiếu về âm nhạc
  • tâm tính, tính khí
   • to be of a caustic turn: tính hay châm biếm chua cay
  • lần, lượt, phiên
   • it is my turn to keep watch: đến phiên tôi gác
  • thời gian hoạt động ngắn; chầu
   • to take a turn in the garden: dạo chơi một vòng trong vườn
   • I'll take a turn at the oars: tôi sẽ đi bơi thuyền một chầu
  • dự kiến, ý định, mục đích
   • that will save my turn: cái đó sẽ giúp ích cho ý định của tôi
  • hành vi, hành động, cách đối đãi
   • to do someone a good turn: giúp đỡ ai
  • tiết mục
   • a short turn: tiết mục ngắn (trong chương trình ca nhạc)
  • (số nhiều) sự thấy kinh (của đàn bà)
  • (ngành in) chữ sắp ngược (để thế tạm chỗ chữ thiếu)
  • (thông tục) sự xúc động; cú, vố
   • it gave me quite a turn!: cái đó giáng cho tôi một cú điếng người!
  • at every turn
   • khắp nơi, mọi chỗ; mọi lúc, luôn luôn
  • by turns
   • in turn
    • turn and turn about
     • lần lượt
    • he has not done a turn of work for weeks
     • hàng tuần nay nó chẳng mó đến việc gì
    • the cake is done to a turn
     • bánh vừa chín tới
    • in the turn of a hand
     • chỉ nhoáng một cái, chóng như trở bàn tay
    • to have a fine turn of speed
     • có thể chạy rất nhanh
    • one good turn deserves another
     • (tục ngữ) ở hiền gặp lành, làm ơn lại được trả ơn
    • out of turn
     • lộn xộn, không theo trật tự lần lượt
    • to talk out of one's turn
     • nói nhiều, nói thừa; nói lung tung
    • to take turns about
     • theo thứ tự lần lượt
   • ngoại động từ
    • quay, xoay, vặn
     • to turn a wheel: quay bánh xe
     • to turn the key: vặn chìa khoá
    • lộn
     • to turn a dress: lộn một cái áo
     • to turn a bag inside out: lộn cái túi trong ra ngoài
    • lật, trở, dở
     • to turn a page: dở trang sách
    • quay về, hướng về, ngoảnh về
     • to turn one's head: quay đầu, ngoảnh đầu
     • he turned his eyes on me: nó khoảnh nhìn về phía tôi
     • to turn one's mind to other things: hướng ý nghĩ về những điều khác
    • quành, đi quanh, đi vòng rẽ, ngoặt
     • to turn the flank of the enemy: đi vòng để tránh thọc vào sườn địch
    • quá (một tuổi nào đó)
     • he has turned fifty: ông ấy đã quá năm mươi tuổi
    • tránh; gạt
     • to turn a difficulty: tránh sự khó khăn
     • to turn a blow: gạt một cú đấm
    • dịch; đổi, biến, chuyển
     • to turn English into Vietnamese: dịch tiếng Anh sang tiếng Việt
     • to turn a house into a hotel: biến một căn nhà thành khách sạn
    • làm cho
     • you will turn him mad: anh sẽ làm cho hắn phát điên
    • làm chua (sữa...)
     • hot weather will turn milk: thời tiết nóng làm chua sữa
    • làm khó chịu, làm buồn nôn
     • such food would turn my stomach: thức ăn như thế này làm cho tôi buồn nôn
    • làm say sưa; làm hoa lên; làm điên cuồng
     • overwork has turned his brain: làm việc quá sức làm cho đầu óc anh ấy hoa lên
     • success has turned his head: thắng lợi làm cho anh ấy say sưa
    • tiện
     • to turn a table-leg: tiện một cái chân bàn
    • sắp xếp, sắp đặt
    • nội động từ
     • quay, xoay, xoay tròn
      • the wheel turns: bánh xe quay
      • to turn on one's heels: quay gót
     • lật
      • the boat turned upside down: con thuyền bị lật
     • quay về, đi về, ngoặt, rẽ, đổi chiều, đổi hướng
      • he turned towards me: nó quay (ngoảnh) về phía tôi
      • to turn to the left: rẽ về phía tay trái
      • the wind has turned: gió đã đổi chiều
     • trở nên, trở thành, đổi thành, biến thành
      • he has turned proletarian: anh ấy đã trở thành người vô sản
      • his face turns pale: mặt anh ấy tái đi
     • trở, thành chua
      • the milk has turned: sữa chua ra
     • buồn nôn, buồn mửa, lợm giọng
      • my stomach has turned at the sight of blood: trông thấy máu tôi buồn nôn lên
     • quay cuồng, hoa lên (đầu óc)
      • my head turns at the thought: nghĩ đến điều đó đầu óc tôi quay cuồng
      • his brain has turned with overwork: đầu óc anh ta hoa lên vì làm việc quá sức
     • có thể tiện được
      • this wood doesn't turn easily: gỗ này không dễ tiện
     • to turn about
      • quay vòng, xoay vòng
     • xoay sang hướng khác; làm cho xoay sang hướng khác
      • about turn!: (quân sự) đằng sau quay!
     • to turn against
      • chống lại, trở nên thù địch với; làm cho chống lại
     • to turn away
      • đuổi ra, thải (người làm...)
     • bỏ đi
     • ngoảnh (mặt) đi, quay đi, đưa (mắt) ra chỗ khác
     • to turn back
      • làm cho quay lại lui trở lại, quay trở lại (người)
     • lật (cổ áo...)
     • to turn down
      • gấp (trang sách); gập xuống; bẻ (cổ áo); lui (bấc đèn); lập úp (chụp đèn...)
     • (thông tục) gạt bỏ, bác bỏ (lời đề nghị...)
     • đánh hỏng (một thí sinh)
     • to turn in
      • gấp vào (mép bìa...); gập lại, thu lại
     • xoay vào
      • his toes turn in: ngón chân nó xoay vào
     • trả lại, nộp lại
     • (thông tục) đi ngủ
     • to turn into
      • trở thành, đổi thành
     • he has turned intoa miser: nó trở thành một thằng bủn xỉn
     • to turn off
      • khoá, tắt, cắt (đèn, rađiô, điện, nước...)
     • đuổi ra, thải (người làm)
     • (từ lóng) cho cưới
     • (từ lóng) treo cổ (người có tội...)
     • ngoặt, rẽ đi hướng khác
     • to turn on
      • bật, vặn, mở (đèn, rađiô, điện, nước...)
     • tuỳ thuộc vào
      • everything turns on today's weather: mọi việc đều còn tuỳ thuộc vào thời tiết hôm nay
     • chống lại, trở thành thù địch với
     • to turn out
      • đuổi ra, thải (người làm)
     • sản xuất ra (hàng hoá)
     • dốc ra (túi)
     • đưa ra đồng (trâu, bò...)
     • gọi ra
     • xoay ra
      • his toes turn out: ngón chân nó xoay ra ngoài
     • (quân sự) tập hợp (để nhận công tác)
     • (thể dục,thể thao) chơi cho
      • he turns out for Racing: nó chơi cho đội Ra-xinh
     • (thông tục) ngủ dậy, trở dậy
     • đình công
     • hoá ra, thành ra
      • it turned out to be true: câu chuyện thế mà hoá ra thật
      • he turned out to be a liar: hoá ra nó là một thằng nói dối
     • to turn over
      • lật, dở
     • giao, chuyển giao
      • he has turned the business over to his friend: anh ấy giao công việc kinh doanh cho người bạn
     • doanh thu, mua ra bán vào
      • they turned over 1,000,000d last week: tuần trước họ mua ra bán vào đến một triệu đồng
     • đắn đo, cân nhắc, lật đi lật lại (một vấn đề)
      • I have turned the question over more than one: tôi đã lật đi lật lại vấn đề
     • to turn up
      • lật lên; xắn, vén (tay áo...)
     • xới (đất...)
     • (thông tục) làm lộn mửa, làm buồn nôn
      • the smell nearly turned me up: cái mùi ấy làm tôi suýt lộn mửa
     • lật, lật ngược, hếch lên
      • his nose turned up: mũi nó hếch lên
     • xảy ra, đến, xuất hiện
      • at what time did he turn up?: nó đến lúc nào?
      • he was always expecting something to turn up: hắn ta luôn luôn mong đợi có một việc gì xảy ra
      • he turns up like a bad penny: (nghĩa bóng) hắn ta cứ vác cái bộ mặt đến luôn
     • to turn upon
      • (như) to turn on
     • to turn the edge of a knife
      • làm cùn lưỡi dao
     • to turn the edge of a remark
      • làm cho lời phê bình đỡ gay gắt; nhẹ lời đi
     • to turn something to account
      • (xem) account
     • to turn the scale (balance)
      • làm lệch cán cân
     • (nghĩa bóng) quyết định cách giải quyết vấn đề
     • to turn a bullet
      • chống lại được đạn, đạn bắn không thủng
     • to turn on the waterworks
      • (xem) waterworks
     • to turn up one's nose at
      • (xem) nose
     • to turn up one's toes
      • (xem) toe
  Concise Dictionary
  turns|turned|turningtɜrn /tɜːn
  noun
  +a circular segment of a curve
  +the act of changing or reversing the direction of the course
  +(game) the activity of doing something in an agreed succession
  +an unforeseen development
  +a movement in a new direction
  +the act of turning away or in the opposite direction
  +turning or twisting around (in place)
  +a time for working (after which you will be relieved by someone else)
  +(sports) a period of play during which one team is on the offensive
  +a short theatrical performance that is part of a longer program
  +a favor for someone
  +taking a short walk out and back
  verb
  +change orientation or direction, also in the abstract sense
  +undergo a change or development
  +undergo a transformation or a change of position or action
  +cause to move around or rotate
  +pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute; become
  +to send or let go
  +pass to the other side of
  +move around an axis or a center
  +cause to move around a center so as to show another side of
  +change to the contrary
  +to break and turn over earth especially with a plow
  +change color
  +cause to change or turn into something different;assume new characteristics
  +let (something) fall or spill a container
  +twist suddenly so as to sprain
  +shape by rotating on a lathe or cutting device or a wheel
  +go sour or spoil
  +accomplish by rotating
  +get by buying and selling
  +cause to move along an axis or into a new direction
  +channel one's attention, interest, thought, or attention toward or away from something
  +cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form
  +alter the functioning or setting of
  +direct at someone
  +have recourse to or make an appeal or request for help or information to
  +become officially one year older

  Thesaurus Dictionary
  v.
  1 rotate, revolve, spin, roll, reel, circle, gyrate, whirl, wheel, go (a)round or about, pivot, swivel:
  The earth turns on its axis. Turn the crank to raise the bucket.
  2 move, shift, wheel, veer, swing, face:
  As she turned I noticed a horrible scar.
  3 reverse, turn (a)round, alter, change, adapt, reorganize, remodel, modify, refashion, reshape, reform, transform, make over, convert, bring over:
  He has been trying to turn the business into a profit-making enterprise. He has turned defeat into advance. She managed to turn one of the most loyal membrs of the government.
  4 go or pass or move (a)round, veer, drive, walk:
  Turn left at the corner.
  5 go bad, become rancid, spoil, curdle, addle, sour, decay, moulder, rot, putrefy, Colloq go off:
  All the milk in the fridge had turned because of the power cut.
  6 apply, put, use, employ:
  Is there any way we can turn this situation to our advantage?
  7 Sometimes, turn aside or away. block, avert, thwart, prevent, balk or baulk, parry, deflect, fend off, check:
  He deftly turned aside the thrust of the dagger.
  8 form, make up, fashion, formulate, construct, cast, create, coin, concoct, express:
  Donald certainly knows how to turn a felicitous phrase.
  9 direct, aim, point:
  He turned the gun on himself and pulled the trigger.
  10 twist, sprain, wrench:
  I have turned my ankle and cannot walk.
  11 twist, wind, snake, curve, bend, arc, coil, loop, meander, zigzag:
  The road turned this way and that, following the river bank.
  12 turn against. defy, mutiny, rebel, revolt, rise (up) against:
  The captain had not expected the first mate to turn against him, too.
  13 turn back.
  (a) reverse, repulse, repel, rebuff, drive back, beat back:
  At last we turned back the enemy's advance.
  (b) go back, retrace (one's) steps, return:
  We must turn back before it is too late.
  14 turn down.
  (a) refuse, reject, rebuff, decline, deny:
  My request for help was turned down.
  (b) decrease or diminish or lessen or lower or soften the sound of:
  Turn down the radio, I'm on the phone.
  15 turn in.
  (a) go to bed or sleep, retire, withdraw, call it a day, Slang hit the sack or the hay:
  I usually turn in by eleven o'clock.
  (b) hand in or over, turn over, deliver, give in, submit, offer, proffer, tender, give back, return, surrender, yield:
  Please turn in your visitors' badges before you leave.
  (c) turn over, deliver (up), inform on, betray, Colloq squeal on, rat on, finger, tell on:
  For enough money, he'd turn in his own mother.
  16 turn into.
  (a) turn to, become, change into or to, metamorphose into or to:
  Right before her, the prince turned into a frog again.
  (b) go or come into, drive into, pull into, walk into:
  They lost sight of the suspect when he turned into a side-street.
  17 turn off.
  (a) stop, switch off, deactivate, discontinue; extinguish:
  First turn off the water, then the light.
  (b) disillusion, depress, cool (off), disenchant, disaffect, alienate, repel, repulse, bore, offend, put off, displease, sicken, nauseate, disgust:
  People who don't brush their teeth turn me off.
  (c) deviate, diverge:
  When you come to the fork, turn off to the right.
  18 turn on.
  (a) start (up), switch on, energize, activate, set in motion, cause to function or operate:
  Turn on the light.
  (b) depend on or upon, be contingent on, hinge on or upon, be subject to:
  The success of the venture turns on our ability to capitalize it.
  (c) excite, thrill, arouse, stimulate, titillate, work up, impassion:
  He was really turned on by the girl in the bar.
  19 turn on or upon.
  (a) concern, revolve about, relate to:
  The discussion turned on his ability to write music.
  (b) be hostile to, attack, assail, set upon, Colloq tear into:
  Oliver is so unpopular that his own dog turned on him and bit him.
  20 turn out.
  (a) make, form, shape, construct, build, fabricate, put together, assemble, manufacture, produce, put out, bring out:
  The plant turns out a thousand cars a week.
  (b) develop, evolve, eventuate, happen, result, prove, occur, end up, arise:
  As it turned out, he lost anyway. It turns out that he knows my sister.
  (c) eject, evict, throw out, expel, oust, dismiss, terminate, cashier, Colloq fire, sack, kick out, axe, Brit turf out:
  When they found I wasn't a member, they turned me out.
  (d) dress, fit out, equip, rig out, accoutre or US also accouter:
  She was well turned out in a beautiful ball gown.
  (e) come, arrive, appear, attend, assemble, meet, Colloq show (up), surface:
  55,000 turned out for the rock concert.
  21 turn over.
  (a) consider, muse or ruminate over or about, revolve, ponder (over):
  I needed a while to turn over the job offer in my mind.
  (b) reverse, invert, turn upside down:
  Turn over the clock and read the inscription on the bottom.
  (c) overturn, upset, knock over:
  In my haste, I turned over the punch bowl.
  (d) sell, merchandise:
  A shop in that location ought to turn over a million a year.
  (e) rotate, revolve, spin, kick over:
  The engine turns over, but it won't start.
  22 turn tail. run away, flee, bolt, scoot, show a clean pair of heels, cut and run, take to (one's) heels, beat a hasty retreat, Colloq take off, beat it, scram, skedaddle:
  He turned tail when I shouted for help.
  23 turn to.
  (a) appeal to, apply to, resort to:
  She turned to me for help.
  (b) advert to, refer to, pick or take up, have recourse to:
  Please turn to your exercise books now.
  (c) get to work, pitch in, buckle or knuckle down:
  The neighbours turned to in helping clean up the mess after the storm.
  (d) turn into, change to, convert into, become:
  Lot's wife was turned to salt.
  24 turn turtle. capsize, overturn, keel over, upset, up-end, Colloq go bottoms up:
  The overloaded barge turned turtle and sank in the river.
  25 turn up.
  (a) surface, appear, arrive, Colloq show (up), show one's face:
  Guess who turned up at our wedding?
  (b) come up, arise, Colloq crop up, pop up:
  Something will turn up soon for you.
  (c) uncover, discover, find, unearth, come across, hit upon, dig up, expose, disclose, reveal, bring to light:
  We turned up a formerly unknown fact about the shipwreck.
  (d) increase or raise or amplify or intensify the sound of:
  Turn up the TV - I can't hear what they're saying.
  n.
  26 revolution, rotation, cycle, spin, whirl, circuit, round, roll, twirl; pirouette:
  He gave the top another turn, just to make sure it was on securely.
  27 curve, bend, turning, corner, sinuosity, dog-leg, hairpin bend or curve, irregularity, meander, twist, zigzag, Colloq toing and froing:
  There are many dangerous turns on that road.
  28 loop, coil, spiral, twist:
  Take two turns of this rope round your waist, then knot it.
  29 deviation, turning, detour, shift, change of direction or course:
  A turn to the right is not permitted at this corner.
  30 opportunity, chance, say, round, spell, time, watch, shift, stint, tour (of duty), move, trick, Colloq whack, crack, shot, go:
  You have had your turn, now let someone else go.
  31 drive, spin, ride; airing, constitutional, ramble, saunter, stroll, walk, promenade, amble:
  Let's take a short turn round the park.
  32 trend, direction, drift:
  The conversation took a new turn.
  33 change, alteration, switch:
  The doctor says that Valerie has taken a turn for the better.
  34 Usually, bad turn. disservice, harm, injury, wrong:
  If you do someone a bad turn, what can you expect?
  35 Usually, good turn. favour, (good) deed, act (of kindness), courtesy, boon, mercy:
  One good turn deserves another.
  36 shock, fright, surprise, start, scare:
  You really gave me a turn, jumping out like that!
  37 form, style, manner, mode:
  Each turn of phrase in her writing seems original and refreshing.
  38 disposition, inclination, bent, bias, leaning, tendency:
  Alistair is of a rather dour turn of mind tonight.
  39 at every turn. everywhere, constantly, always, all the time:
  In Scotland, we met with kindness and hospitality at every turn.
  40 by turns. alternately, reciprocally, in rotation, successively, in succession:
  The book is fascinating and frustrating by turns.
  41 in turn. sequentially, one after the other, in succession, successively, in (proper) order:
  Each patient will be treated in turn.
  42 out of turn.
  (a) out of sequence, out of order:
  I don't want you answering questions out of proper turn, Jonathan.
  (b) imprudently, indiscreetly, improperly, disobediently, inappropriately:
  I apologize if I am speaking out of turn on this issue.
  43 take turns. alternate, vary, rotate, exchange:
  Let's take turns looking through the telescope.
  Advanced English Dictionary
  verb, noun
  + verb
  move round
  1 to move or make sth move around a central point: [V] The wheels of the car began to turn. + I can't get the screw to turn. + [VN] He turned the key in the lock. + She turned the wheel sharply to the left.
  change position / direction
  2 [usually +adv./prep.] to move your body or part of your body so as to face or start moving in a different direction: [V] We turned and headed for home. + She turned to look at me. + He turned back to his work. + I turned away and looked out of the window. + [VN] He turned his back to the wall. + She turned her head away.
  3 [VN +adv./prep.] to move sth so that it is in a different position or facing a different direction: [VN] She turned the chair on its side to repair it. + Turn the sweater inside out before you wash it.
  4 to change the direction you are moving or travelling in; to make sth change the direction it is moving in: [V] He turned into a narrow street. + [VN] The man turned the corner and disappeared. + I turned the car into the car park.
  5 [V] [usually +adv./prep.] (of a road or river) to curve in a particular direction: The road turns to the left after the church. + The river turns north at this point.
  aim / point
  6 to aim or point sth in a particular direction: [VN] Police turned water cannon on the rioters. + He turned the gun on himself. + Don't turn your anger on the children. + She looked at him then turned her attention back to me. + [V] His thoughts turned to his dead wife.
  of tide
  7 [V] to start to come in or go out: The tide is turning-we'd better get back.
  let sb / sth go
  8 to make or let sb/sth go into a particular place or state: [VN] They turned the horse into the field. + [VN-ADJ] to turn the dogs loose
  fold
  9 [VN] to fold sth in a particular way: She turned down the blankets and climbed into bed. + He turned up the collar of his coat and hurried out into the rain.
  cartwheel / somersault
  10 [VN] [no passive] to perform a movement by moving your body in a circle: to turn cartwheels / somersaults
  page
  11 if you turn a page of a book or magazine, you move it so that you can read the next page: [VN] He sat turning the pages idly. + [V] Turn to p.23.
  game
  12 [V, VN] ~ (sth) (around) if a game turns or sb turns it, it changes the way it is developing so that a different person or team starts to win
  become
  13 to change into a particular state or condition; to make sth do this: [V-ADJ] The leaves were already turning brown. + The weather has turned cold and windy. + He turned nasty when we refused to give him the money. + He has decided to turn professional. + [VN-ADJ] The heat turned the milk sour. + [V-N] She turned a deathly shade of white when she heard the news. + He's a lawyer turned politician (= he used to be a lawyer but is now a politician). - BECOME
  age / time
  14 [V-N] (not used in the progressive tenses) to reach or pass a particular age or time: She turns 21 in June. + It's turned midnight.
  stomach
  15 [V, VN] when your stomach turns or sth turns your stomach, you feel as though you will VOMIT
  wood
  16 [VN] to shape sth on a LATHE: to turn a chair leg + turned boxes and bowls
  Idioms: Most idioms containing turn are at the entries for the nouns and adjectives in the idioms, for example not turn a hair is at hair.
  as it / things turned out as was shown or proved by later events: I didn't need my umbrella, as it turned out (= because it didn't rain).
  be well, badly, etc. turned out to be well, badly, etc. dressed
  turn round / around and do sth (informal) used to report what sb says or does, when this is surprising or annoying: How could she turn round and say that, after all I've done for her.
  Phrasal Verbs: turn against sb
  turn sb against sb to stop or make sb stop being friendly towards sb: She turned against her old friend. + After the divorce he tried to turn the children against their mother.
  turn around / round
  turn sb/sth around / round to change position or direction so as to face the other way; to make sb/sth do this: Turn around and let me look at your back. + I turned my chair round to face the fire.
  turn around / round
  turn sth<->around / round if a business, economy, etc. turns around or sb turns it around, it starts being successful after it has been unsuccessful for a time
  related noun TURNAROUND
  turn sb<->away (from sth) to refuse to allow sb to enter a place: Hundreds of people were turned away from the stadium (= because it was full). + They had nowhere to stay so I couldn't turn them away.
  turn back
  turn sb/sth<->back to return the way you have come; to make sb/sth do this: The weather became so bad that they had to turn back. + (figurative) We said we would do it-there can be no turning back. + Our car was turned back at the border.
  turn sb/sth<->down to reject or refuse to consider an offer, a proposal, etc. or the person who makes it: Why did she turn down your invitation? + He has been turned down for ten jobs so far. + He asked her to marry him but she turned him down.
  turn sth<->down to reduce the noise, heat, etc. produced by a piece of equipment by moving its controls: Please turn the volume down. + [+ADJ] He turned the lights down low.
  turn in
  1 to face or curve inwards: Her feet turn in.
  2 (old-fashioned) to go to bed: It's late-I think I'll turn in.
  turn sb<->in (informal) to take sb to the police or sb in authority because they have committed a crime: She threatened to turn him in to the police. + He decided to turn himself in.
  turn sth<->in
  1 to give back sth that you no longer need: You must turn in your pass when you leave the building.
  2 (especially AmE) to give sth to sb in authority: They turned in a petition with 80 000 signatures. + Only a few guns have been turned in so far. + I haven't even turned in Monday's work yet.
  3 to achieve a score, performance, profit, etc: The champion turned in a superb performance to retain her title.
  turn in on yourself to become too concerned with your own problems and stop communicating with others
  turn off
  turn off sth [no passive] to leave a road in order to travel on another: Is this where we turn off? + The jet began to turn off the main runway.
  turn off (informal) to stop listening to or thinking about sb/sth: I couldn't understand the lecture so I just turned off.
  turn sb<->off
  1 to make sb feel bored or not interested: People had been turned off by both candidates in the election.
  2 to stop sb feeling sexually attracted; to make sb have a feeling of disgust
  related noun TURN-OFF
  turn sth<->off to stop the flow of electricity, gas, water, etc. by moving a switch, button, etc: to turn off the light / oven + They've turned off the water while they repair a burst pipe. + Please turn the television off before you go to bed.
  turn on sb to attack sb suddenly and unexpectedly: The dogs suddenly turned on each other. + Why are you all turning on me (= criticizing or blaming me)?
  turn on sth [no passive]
  1 (BrE) to depend on sth: Much turns on the outcome of the current peace talks.
  2 [no passive] to have sth as it main topic: The discussion turned on the need to raise standards.
  turn sb<->on (informal) to make sb excited or interested, especially sexually: Jazz has never really turned me on. + She gets turned on by men in uniform.
  related noun TURN-ON
  turn sb on (to sth) (informal) to make sb become interested in sth or to use sth for the first time: He turned her on to jazz.
  turn sth<->on to start the flow of electricity, gas, water, etc. by moving a switch, button, etc: to turn on the light / heating + I'll turn the television on. + (figurative) He really knows how to turn on the charm (= suddenly become pleasant and attractive).
  turn out
  1 to be present at an event: A vast crowd turned out to watch the procession.
  related noun TURNOUT
  2 (used with an adverb or adjective, or in questions with how) to happen in a particular way; to develop or end in a particular way: Despite our worries everything turned out well. + You never know how your children will turn out! + [+ADJ] If the day turns out wet, we may have to change our plans.
  3 to point outwards: Her toes turn out.
  4 to be discovered to be; to prove to be: [+ that] It turned out that she was a friend of my sister. + [+ to inf] The job turned out to be harder than we thought.:
  The house they had offered us turned out to be a tiny apartment.

  turn sb/sth<->out to produce sb/sth: The factory turns out 900 cars a week. + The school has turned out some first-rate students.
  turn sb out (of / from sth) to force sb to leave a place
  turn sth<->out
  1 to switch a light or a source of heat off: Remember to turn out the lights when you go to bed.
  2 (BrE) to clean sth thoroughly by removing the contents and organizing them again: to turn out the attic / a drawer
  3 to empty sth, especially your pockets
  4 to make sth point outwards: She turned her toes out.
  turn over
  1 to change position so that the other side is facing outwards or upwards: If you turn over you might find it easier to get to sleep. + The car skidded and turned over. + (figurative) The smell made my stomach turn over (= made me feel sick).
  2 (of an engine) to start or to continue to run
  3 to change to another channel when you are watching television
  turn over sth to do business worth a particular amount of money in a particular period of time: The company turns over £3.5 million a year.
  related noun TURNOVER
  turn sth<->over
  1 to make sth change position so that the other side is facing outwards or upwards: Brown the meat on one side, then turn it over and brown the other side.
  2 to think about sth carefully: She kept turning over the events of the day in her mind.
  3 (of a shop / store) to sell goods and replace them: A supermarket will turn over its stock very rapidly.
  related noun TURNOVER
  4 (informal) to rob a place: Burglars had turned the house over.
  5 to make an engine start running
  turn sb<->over to sb to deliver sb to the control or care of sb else, especially sb in authority: Customs officials turned the man over to the police.
  turn sth<->over to sb to give the control of sth to sb: He turned the business over to his daughter.
  turn sth<->over to sth to change the use or function of sth: The factory was turned over to the manufacture of aircraft parts.
  turn to sb/sth to go to sb/sth for help, advice, etc: She has nobody she can turn to.
  turn up
  1 to be found, especially by chance, after being lost: Don't worry about the letter-I'm sure it'll turn up.
  2 (of a person) to arrive: We arranged to meet at 7.30, but she never turned up.
  3 (of an opportunity) to happen, especially by chance: He's still hoping something (= for example, a job or a piece of luck) will turn up.
  related noun TURN-UP
  turn sth<->up
  1 to increase the sound, heat, etc. of a piece of equipment: Could you turn the TV up? + [+ADJ] The music was turned up loud.
  2 (BrE) to make a piece of clothing shorter by folding and sewing it up at the bottom
  Antonym: LET DOWN
  related noun TURN-UP
  3 to find sth: Our efforts to trace him turned up nothing.
  + noun [C]
  movement
  1 an act of turning sb/sth around: Give the handle a few turns.
  of road / vehicle
  2 a change in direction in a vehicle: Make a left / right turn into West street.
  See also - THREE-POINT TURN, U-TURN
  3 (especially AmE) = TURNING
  4 a bend or corner in a road: a lane full of twists and turns
  time
  5 the time when sb in a group of people should or is allowed to do sth: When it's your turn, take another card. + Please wait your turn. + Whose turn is it to cook? + Steve took a turn driving while I slept.
  change
  6 an unusual or unexpected change in what is happening: a surprising turn of events + His health has taken a turn for the worse (= suddenly got worse). + Events took a dramatic turn in the weeks that followed. + The book is, by turns, funny and very sad.
  See also - ABOUT-TURN
  performance
  7 a short performance or piece of entertainment such as a song, etc: Everyone got up on stage to do a turn.
  See also - STAR TURN
  walk
  8 (old-fashioned) a short walk: We took a turn around the park.
  illness
  9 (old-fashioned) a feeling of illness: a funny turn (= a feeling that you may faint) + Grandma had one of her turns.
  Idioms: at every turn everywhere or every time you try and do sth: At every turn I met with disappointment. + Her ideas were blocked at every turn.
  (do sb) a good turn (to do) sth that helps sb: Well, that's my good turn for the day.
  done to a turn (BrE) cooked for exactly the right amount of time
  give sb a turn (old-fashioned) to frighten or shock sb: You gave me quite a turn, creeping up on me like that!
  in turn
  1 one after the other in a particular order: The children called out their names in turn.
  2 as a result of sth in a series of events: Increased production will, in turn, lead to increased profits.
  one good turn deserves another (saying) you should help sb who has helped you
  on the turn (especially BrE) going to change soon: His luck is on the turn.
  speak / talk out of turn to say sth that you should not because it is the wrong situation or because it offends sb
  take turns (in sth / to do sth) (BrE also take it in turns) if people take turns or take it in turns to do sth, they do it one after the other to make sure it is done fairly: The male and female birds take turns in sitting on the eggs. + We take it in turns to do the housework. + The kids took turns on the swing.
  the turn of the century / year the time when a new century/year starts: It was built at the turn of the century.
  a turn of mind a particular way of thinking about things
  a turn of phrase a particular way of describing sth
  a turn of the screw an extra amount of pressure, CRUELTY, etc. added to a situation that is already difficult to bear or understand
  a turn of speed a sudden increase in your speed or rate of progress; the ability to suddenly increase your speed: He put on an impressive turn of speed in the last lap. + The kangaroo has a fast turn of speed.
  more at HAND n., SERVE v.
  Collocation Dictionary
  noun

  1 act of turning sb/sth round

  ADJ.

  full, half, quarter
  a full turn of the handle to the right
  | 90-degree, 180-degree, etc. | quick
  a quick turn of his head

  VERB + TURN

  give sth
  Give the knob a turn.

  2 change of direction

  ADJ.

  left/left-hand, right/right-hand | sharp | wide | sudden | three-point
  (see also
  U-turn
  )

  VERB + TURN

  do, make, negotiate
  She stopped talking as she negotiated a particularly sharp turn.

  PHRASES

  at every turn
  (figurative) At every turn I met with disappointment.
  | a turn to the left/right
  He made a sudden turn to the right.
  | twists and turns
  (figurative) trying to follow all the twists and turns of the plot

  3 (also turning) bend/corner in a road

  ADJ.

  next | wrong

  VERB + TURN

  take
  He took a wrong turn and ended up on the coast road.
  | miss

  PHRASES

  a turn on the left/right
  Take the next turn on the right.
  | twists and turns
  a lane full of twists and turns

  4 time when you must or may do sth

  VERB + TURN

  have, take
  Can I have a turn? I'll take a turn making the dinner?you have a rest. The children took turns on the swing.
  | miss
  If you can't put any cards down you have to miss a turn.
  | give sb
  Give Sarah a turn on the swing.
  | wait
  Be patient and wait your turn!
  | come to
  By the time it came to my turn to sing, I was a bag of nerves.

  TURN + VERB

  come
  When my turn finally came, I was shaking with nerves.

  PREP.

  in ~
  (= one after the other)They gave their names in turn.
  | in sb's ~
  She had not been friendly to Pete and he, in his turn, was cold to her when she came to stay.
  | out of ~
  (= before or after your turn)I'm writing to you out of turn because I have some very important news.

  5 change

  ADJ.

  dramatic, sudden, unexpected | different, new | downward

  VERB + TURN

  take
  Her career took an unexpected turn when she moved to New York.

  PREP.

  by ~(s)
  This movie is by turn (= alternately)terrifying and very funny.
  | on the ~
  (= changing)Our luck is on the turn.

  PHRASES

  take a turn for the better/worse
  I'm afraid Grandma has taken a turn for the worse.
  | a turn of events
  In a dramatic turn of events she took control of the company into her own hands.  Random quote: Six essential qualities that are the key to success: Sincerity, personal integrity, humility, courtesy, wisdom, charity.: William Menninger

  Latest queries: redeem, restate, extent, acquisition, tea, default, diversify, summon, played, patriarch, weight lifting, scramble, amenity, mane, vantage point, injury, bold, launcher, denote, turn,

  Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

  Optional: 01/2018:Picture Dictionary

  Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

  Updated: 03/2019: Learning by reading annotated text, reliable state of art and updated news