Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
slopping
English - Vietnamese Dictionary
slop /slɔp/
 • danh từ
  • (từ lóng) cớm, đội xếp
  • bùn loãng; bùn tuyết
  • (số nhiều) nước bẩn, rác bẩn (trong nhà bếp)
  • vũng nước bẩn
  • thức ăn nước (cháo, canh); thức ăn lõng bõng
  • đồ uống không có chất rượu
  • (số nhiều) bã rượu
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người cẩu thả nhếch nhác
  • nội động từ
   • tràn ra, sánh, đổ
    • coffee slops in the saucer: cà phê trà cả đĩa
   • lội bì bõm
    • to slop about in the mud: lội bì bõm trong bùn
  • ngoại động từ
   • làm tràn ra, làm sánh ra, làm đổ
    • to slop tea over the table: làm đổ nước chè ra bàn
   • to slop over
    • tràn ra, sánh ra
   • biểu lộ tình cảm uỷ mị


  Random quote: I never worry about action, but only inaction.: Winston Churchill

  Latest queries: pothole, riddance, bả, classical, classical, marihuana, involve, letter opener, ball, irrevocable, legislature, tableware, jul., labourer, signal, interference, accustom, popcorn, latter, slopping,

  Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

  Optional: 01/2018:Picture Dictionary

  Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

  Updated: 03/2019: Learning by reading annotated text, reliable state of art and updated news