Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
set
UK | US

English - Vietnamese Dictionary
set /set/
 • danh từ
  • bộ
   • a set of chair: một bộ ghế
   • a set of artificial teeth: một bộ răng giả
   • a carpentry set: một bộ đồ mộc
  • (toán học) tập hợp
   • set of points: tập hợp điểm
  • (thể dục,thể thao) ván, xéc (quần vợt...)
   • to win the first set: thắng ván đầu
  • bọn, đám, đoàn, lũ, giới
   • literary set: giới văn chương, làng văn
   • political set: giới chính trị, chính giới
  • cành chiết, cành giăm; quả mới đậu
  • (thơ ca) chiều tà, lúc mặt trời lặn
   • set of day: lúc chiều tà
  • chiều hướng, khuynh hướng
   • the set of the public feeling: chiều hướng, tình cảm của quần chúng, chiều hướng dư luận quần chúng
  • hình thể, dáng dấp, kiểu cách
   • the set of the hills: hình thể những quả đồi
  • lớp vữa ngoài (của tường)
  • cột gỗ chống hâm (mỏ than)
  • lứa trứng
  • tảng đá (để lát đường)
  • (kỹ thuật) máy; nhóm máy; thiết bị
  • (sân khấu) cảnh dựng
  • máy thu thanh ((cũng) radio set wireless set); máy truyền hình ((cũng) television set)
  • ngoại động từ set
   • để, đặt
    • to set foot on: đặt chân lên
    • to set someone among the great writers: đặt ai vào hàng những nhà văn lớn
    • to set pen to paper: đặt bút lên giấy
    • to set a glass to one's lips: đưa cốc lên môi
   • bố trí, để, đặt lại cho đúng
    • to set the (a) watch: bố trí sự canh phòng
    • to set one's clock: để lại đồng hồ, lấy lại đồng hồ
    • to set alarm: để đồng hồ báo thức
    • to set a hen: cho gà ấp
    • to set eggs: để trứng gà cho ấp
    • to set [up] type: sắp chữ
   • gieo, trồng
    • to set send: gieo hạt giống
    • to set plant: trồng cây
   • sắp, dọn, bày (bàn ăn)
    • to set things in order: sắp xếp các thứ lại cho có ngăn nắp
    • to set the table: bày bàn ăn
   • mài, giũa
    • to set a razor: liếc dao cạo
   • to set a chisel
    • màu đục
   • to set saw: giũa cưa
   • nắn, nối, buộc, đóng; dựng, đặt (niềm tin); định, quyết định
    • to set a bone: nắn xương
    • to set a joint: nắn khớp xương
    • to set a fracture: bó chỗ xương gãy
    • to set a stake in ground: đóng cọc xuống đất
    • to set one' heart (mind, hopes) on: trông mong, chờ đợi, hy vọng; quyết đạt cho được; quyết lấy cho được
    • to set price on: đặt giá, định giá
    • to set September 30 as the dead-line: định ngày 30 tháng 9 là hạn cuối cùng
    • to set one's teeth: nghiến răng; (nghĩa bóng) quyết chí, quyết tâm
    • to set a scene: dựng cảnh (trên sân khấu)
   • sửa, uốn (tóc)
   • cho hoạt động
    • to set company laughing; to set company on [in] a roar: làm cho mọi người cười phá lên
   • bắt làm, ốp (ai) làm (việc gì); giao việc; xắn tay áo bắt đầu (làm việc)
    • to set somebody to a task: ốp ai làm việc; giao việc cho ai
    • to set to work: bắt tay vào việc
    • to set somebody to work at his English: bắt ai phải chăm học tiếng Anh
   • nêu, giao, đặt
    • to set a good example: nêu gương tốt
    • to set someone a problem: nêu cho ai một vấn đề để giải quyết
    • to set the fashion: đề ra một mốt (quần áo)
    • to set paper: đặt câu hỏi thi (cho thí sinh)
   • phổ nhạc
    • to set a poem to music: phổ nhạc một bài thơ
   • gắn, dát, nạm (lên bề mặt)
    • to set gold with gems: dát đá quý lên vàng
    • to set top of wall with broken glass: gắn mảnh thuỷ tinh vỡ lên đầu tường
  • nội động từ
   • kết lị, se lại, đặc lại; ổn định (tính tình...)
    • blossom sets: hoa kết thành quả
    • trees set: cây ra quả
    • plaster sets: thạch cao se lại
    • the jelly has set: thạch đã đông lại
    • his character has set: tính tình anh ta đã ổn định
    • face sets: mặt nghiêm lại
   • lặn
    • sun sets: mặt trời lặn
    • his star has set: (nghĩa bóng) hắn đã hết thời oanh liệt
   • chảy (dòng nước)
    • tide sets in: nước triều lên
    • current sets strongly: dòng nước chảy mạnh
   • bày tỏ (ý kiến dư luận)
    • opinion is setting against it: dư luận phản đối vấn đề đó
   • vừa vặn (quần áo)
   • định điểm được thua
   • ấp (gà)
    • to set about: bắt đầu, bắt đầu làm
   • to set against
    • so sánh, đối chiếu
   • làm cho chống lại với, làm cho thù địch với
   • to set apart
    • dành riêng ra, để dành
   • bãi, bãi bỏ, xoá bỏ, huỷ bỏ
   • to set at
    • xông vào, lăn xả vào
   • to set back
    • vặn chậm lại (kim đồng hồ)
   • ngăn cản, cản trở bước tiến của
   • to set by
    • để dành
   • to set down
    • đặt xuống, để xuống
   • ghi lại, chép lại
   • cho là, đánh giá là, giải thích là; gán cho
   • to set forth
    • công bố, đưa ra, đề ra, nêu ra, trình bày
   • lên đường
   • to set forwart
    • giúp đẩy mạnh lên
   • to set in
    • bắt đầu
   • winter has set in: mùa đông đã bắt đầu
   • it sets in to rain: trời bắt đầu mưa
   • trở thành cái mốt, trở thành thị hiếu
   • đã ăn vào, đã ăn sâu vào
   • thổi vào bờ (gió); dâng lên (thuỷ triều)
   • to set off
    • làm nổi sắc đẹp, làm tăng lên, làm nổi bật lên; làm ai bật cười, làm cho ai bắt đầu nói đến một đề tài thích thú
   • bắt đầu lên đường
   • to set on
    • khích, xúi
   • tấn công
   • to set out
    • tô điểm, sắp đặt, trưng bày, phô trương, phô bày, bày tỏ, trình bày
   • bắt đầu lên đường
   • to set to
    • bắt đầu lao vào (cuộc tranh luận, cuộc đấu tranh)
   • to set up
    • yết lên, nêu lên, dựng lên, giương lên
   • đưa ra (một thuyết); bắt đầu (một nghề); mở (trường học), thành lập (một uỷ ban, một tổ chức)
   • gây dựng, cung cấp đầy đủ
    • his father will set him up as an engineer: cha anh ta sẽ cho anh ta ăn học thành kỹ sư
    • I am set up with necessary books fot the school year: tôi có đủ sách học cần thiết cho cả năm
   • bắt đầu (kêu la, phản đối)
   • bình phục
   • tập tành cho nở nang
   • to set up for
    • (thông tục) làm ra vẻ
   • he sets up for a scholar: anh ta làm ra vẻ học giả
   • to set upon nh to set on to set at defiance
    • (xem) defiance
   • to set someone at ease
    • làm cho ai yên tâm, làm cho ai đỡ ngượng
   • to set liberty
    • to set free
     • thả, trả lại tự do
    • to set at nought
     • chế giễu, coi thường
    • to set the axe to
     • bắt đầu phá, bắt đầu chặt
    • to set by
     • to set store by
      • to set much by
       • đánh giá cao
      • to set oneself to do something
       • quyết tâm làm việc gì
      • to set one's face like a flint
       • vẻ mặt cương quyết, quyết tâm
      • to set one's hand to a document
       • ký một văn kiện
      • to set one's hand to a task
       • khởi công làm việc gì
      • to set one's life on a chance
       • liều một keo
      • to set someone on his feet
       • đỡ ai đứng dậy
      • (nghĩa bóng) dẫn dắt ai, kèm cặp ai
      • to set on foot
       • phát động (phong trào)
      • to set the pace
       • (xem) pace
      • to set by the ears (at variance; at loggerheads)
       • làm cho mâu thuẫn với nhau; làm cho cãi nhau
      • to set price on someone's head
       • (xem) price
      • to set right
       • sắp đặt lại cho ngăn nắp, sửa sang lại cho chỉnh tề
      • to set shoulder to wheel
       • (xem) shoulder
      • to set someone's teeth on edge
       • (xem) edge
      • to set the Thames on fire
       • (xem) fire
      • to set one's wits to another's
       • đấu trí với ai
      • to set one's wits to a question
       • cố gắng giải quyết một vấn đề
     • tính từ
      • nghiêm nghị, nghiêm trang
       • a set look: vẻ nghiêm trang
      • cố định, chầm chậm, bất động
       • set eyes: mắt nhìn không chớp
      • đã định, cố ý, nhất định, kiên quyết, không thay đổi
       • set purpose: mục đích nhất định
       • set time: thời gian đã định
      • đã sửa soạn trước, sẵn sàng
       • a set speech: bài diễn văn đã soạn trước
       • set forms of prayers: những bài kinh viết sẵn
       • to get set: chuẩn bị sẵn sàng
      • đẹp
       • set fair: đẹp, tốt (thời tiết)
  Concise Dictionary
  setting|setsset
  noun
  +a group of things of the same kind that belong together and are so used
  +(mathematics) an abstract collection of numbers or symbols
  +several exercises intended to be done in series
  +representation consisting of the scenery and other properties used to identify the location of a dramatic production
  +an unofficial association of people or groups
  +a relatively permanent inclination to react in a particular way
  +the act of putting something in position
  +a unit of play in tennis or squash
  +the process of becoming hard or solid by cooling or drying or crystallization
  +evil Egyptian god with the head of a beast that has high square ears and a long snout; brother and murderer of Osiris
  +the descent of a heavenly body below the horizon
  +(psychology) being temporarily ready to respond in a particular way
  +any electronic equipment that receives or transmits radio or tv signals
  verb
  +put into a certain place or abstract location
  +fix conclusively or authoritatively
  +decide upon or fix definitely
  +establish as the highest level or best performance
  +put into a certain state; cause to be in a certain state
  +fix in a border
  +make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc
  +set to a certain position or cause to operate correctly
  +locate
  +disappear beyond the horizon
  +adapt for performance in a different way
  +put or set (seeds, seedlings, or plants) into the ground
  +apply or start
  +become gelatinous
  +set in type
  +put into a position that will restore a normal state
  +insert (a nail or screw below the surface, as into a countersink)
  +give a fine, sharp edge to a knife or razor
  +urge a dog to attack someone
  +estimate
  +equip with sails or masts
  +get ready for a particular purpose or event
  +alter or regulate so as to achieve accuracy or conform to a standard
  +bear fruit
  +arrange attractively
  adj.
  +(usually followed by `to' or `for') on the point of or strongly disposed
  +fixed and unmoving
  +situated in a particular spot or position
  +set down according to a plan:"a carefully laid table with places set for four people"
  +being below the horizon
  +determined or decided upon as by an authority
  +converted to solid form (as concrete)

  Thesaurus Dictionary
  v.
  1 set down, place, put, situate, locate, site, plant, position, station, stand, lay, install or instal, lodge, mount, park, deposit, plump, drop, plunk or plonk (down):
  Please set that blue box over here.
  2 go down, sink, decline, subside:
  The sun is setting.
  3 jell or gel, congeal, freeze, solidify, stiffen, harden, clot, coagulate, thicken, cake:
  The concrete takes a long time to set in this weather.
  4 establish, fix, fasten on, appoint:
  The date of the wedding has been set for May 23rd.
  5 focus on, home or zero in on, pinpoint, pin down:
  When Ivor sets his mind on doing something, it usually gets done.
  6 adjust, regulate, turn, synchronize, fix, calibrate, coordinate:
  Set your watches to Greenwich Mean Time. Set the counter back to zero
  7 present, introduce, establish, determine, stipulate, lay down, define, indicate, designate, specify; set or mark off, delineate:
  Who set the pattern for such behaviour? You'll have to set the rules
  8 prepare, set up, concoct, lay, arrange, fix:
  I think we ought to set a trap for the burglar.
  9 set forth, propound, present, devise, work out or up, make up, select, choose, decide, settle, establish:
  Who is going to set the questions for the examination?
  10 arrange, lay, spread:
  If you set the table, I'll serve dinner.
  11 adjust, move, tilt, fix, place, position, lodge:
  He set his hat at a jaunty angle and strode out of the restaurant.
  12 set about.
  (a) get or make ready, start, begin, get to work, set in motion, get under way, start the ball rolling, break the ice, undertake, launch, tackle, address oneself to, enter upon, Colloq get cracking:
  It's time you set about deciding what you want to do for a living.
  (b) attack, assail, assault, beat up:
  The gang set about him with clubs.
  13 set against.
  (a) compare, evaluate, rate, balance, weigh, juxtapose, contrast:
  If you set his assets against his liabilities, he comes off pretty well.
  (b) antagonize, set at odds, alienate, divide, disunite:
  They succeeded in setting brother against brother.
  14 set apart.
  (a) distinguish, separate, differentiate:
  His talent for language sets him apart from the others.
  (b) reserve, put or set aside, store, earmark, put away, lay away, set by, save, keep back:
  I set apart this piece of chocolate just for you.
  15 set aside.
  (a) See 14 (b), above.
  (b) annul, cancel, nullify, declare or render null and void, reverse, repudiate, abrogate, quash, overturn, overrule, discard:
  The judge set aside the ruling of the lower court.
  16 set back. put back, hinder, slow, hold up, retard, delay, impede, obstruct, stay, thwart, frustrate, inhibit:
  Completion has been set back because the materials failed to arrive.
  17 set down.
  (a) write (down), put in writing, put down, record, register, mark or jot down, list:
  The secretary laboriously set down every word the official said.
  (b) ascribe, assign, attribute, impute, charge:
  She set down her failure to win promotion to prejudice on the part of management.
  (c) put down, land:
  See if you can set the plane down in that field over there.
  18 set forth.
  (a) express, voice, propose, propound, state, offer, submit, suggest, broach, make a motion, move:
  Hugo set forth various proposals for the expansion of the company.
  (b) set out or off, put forth or out, begin, start (out), get under way, go, embark, sally forth, push off, depart, leave:
  After much hemming and hawing, Clive finally set forth on his big adventure.
  (c) set out, present, declare, describe, propose, state, articulate, enunciate:
  Hermione's theory is set forth in a lengthy report.
  19 set in. begin, become established, arrive, come:
  Winter has set in quite early this year.
  20 set off.
  (a) ignite, kindle, detonate, light, touch off, trigger, trip:
  That little spark set off an explosion that destroyed the entire plant.
  (b) dramatize, enhance, highlight, throw into relief, show (off), display:
  The engraving is beautifully set off by the new mat and frame.
  (c) See 18 (b), above.
  21 set on. set upon, attack, assault, pounce on or upon, fall on or upon, fly at:
  You were set on by a pack of dogs in the park?
  22 set out.
  (a) See 17 (b) and (c), above.
  (b) put out, lay out, arrange, dispose, display:
  The stallholders are all setting out their wares for the jewellery fair this morning.
  23 set up.
  (a) build, put up, erect, assemble, construct, raise, elevate, put together, arrange, prepare:
  They are setting up the Christmas displays over the weekend.
  (b) start, begin, initiate, organize, establish, found; finance, fund, invest in, back, subsidize:
  The Crockers are setting up their third shop in Halsted. His father set him up in business.
  24 set upon. attack, assault, ambush, beat up, fall upon, set about Colloq mug:
  The gang set upon him as he was getting home from work.
  n.
  25 collection, group, combination, number, grouping, assortment, selection, arrangement, series:
  Brackenhall bought a set of Hogarth etchings from the gallery.
  26 clique, coterie, group, company, circle, ring, crowd, faction, sect, gang:
  The set she associates with think nothing of flying to Rio for the weekend
  27 kit, outfit, rig; equipment, apparatus:
  When I was ten, my father bought me a chemistry set.
  28 setting, stage set or setting, scene, mise en scène, mounting, scenery:
  Hunter's set for Waiting for Godot won a prize.
  adj.
  29 fixed, established, determined, predetermined, arranged, prearranged, decided, customary, usual, normal, regular, agreed, conventional, habitual, definite, defined, firm, unvarying, unvaried, unchanging, wonted, rigid, strict, settled, scheduled:
  There is a set order in which these things are done.
  30 stereotyped, trite, hackneyed, routine, standard, traditional, unchanged, unvaried, invariable:
  He made his set welcoming speech, as usual dripping with condescension, to the incoming classes
  31 prepared, ready, fit, primed:
  Are you all set to go?
  Advanced English Dictionary
  verb, noun, adjective
  + verb (setting, set, set)
  put / start
  1 [VN +adv./prep.] to put sth/sb in a particular place or position: She set a tray down on the table. + They ate everything that was set in front of them. + The house is set (= situated) in fifty acres of parkland.
  2 to cause sb/sth to be in a particular state; to start sth happening: [VN, +adv./prep.] Her manner immediately set everyone at their ease. + He pulled the lever and set the machine in motion. + The new leader has set the party on the road to success. + [VN-ADJ] The hijackers set the hostages free. + [VN -ing] Her remarks set me thinking.
  play / book / movie
  3 [VN] [usually passive] to place the action of a play, novel or film/movie in a particular place, time, etc: The novel is set in London in the 1960s.
  clock / machine
  4 [VN] to prepare or arrange sth so that it is ready for use or in position: She set the camera on automatic. + I set my watch by (= make it show the same time as) the TV. + Set the alarm for 7 o'clock.
  table
  5 [VN] ~ a / the table to arrange knives, forks, etc. on a table for a meal: Could you set the table for dinner? + The table was set for six guests.
  jewellery
  6 [VN] [usually passive] ~ A in B
  ~ B with A to put a precious stone into a piece of jewellery: She had the sapphire set in a gold ring. + Her bracelet was set with emeralds.
  arrange
  7 [VN] to arrange or fix sth; to decide on sth: They haven't set a date for their wedding yet. + The government has set strict limits on public spending this year.
  example / standard, etc.
  8 [VN] to fix sth so that others copy it or try to achieve it: This could set a new fashion. + They set high standards of customer service. + I am unwilling to set a precedent. + She set a new world record for the high jump. + I rely on you to set a good example.
  work / task
  9 ~ sth (for sb)
  ~ sb (to do sth) to give sb a piece of work, a task, etc: [VN] Who will be setting (= writing the questions for) the French exam? + What books have been set (= are to be studied) for the English course? + [VNN, VN] She's set herself a difficult task. + She's set a difficult task for herself. + [VN to inf] I've set myself to finish the job by the end of the month.
  See also - SET BOOK
  become firm
  10 to become firm or hard: [V] Leave the concrete to set for a few hours. + [V-ADJ] The glue had set hard.
  face
  11 [VN] [usually passive] to fix your face into a firm expression: Her jaw was set in a determined manner.
  hair
  12 [VN] to arrange sb's hair while it is wet so that it dries in a particular style: She had her hair washed and set.
  bone
  13 [VN] to put a broken bone into a fixed position and hold it there, so that it will heal; to heal in this way: The surgeon set her broken arm. [also V]
  for printing
  14 [VN] (technical) to prepare a book, etc. for printing: Books were previously set by hand but much of the work is now done by computer.
  See also - TYPESETTER
  words to music
  15 [VN] ~ sth (to sth) to write music to go with words: Schubert set many poems to music.
  of sun / moon
  16 [V] to go down below the HORIZON: We sat and watched the sun setting.
  See also - SUNSET
  Antonym: RISE
  Idioms

  Idioms containing set are at the entries for the nouns and adjectives in the idioms, for example set the pace is at pacen.
  Phrasal Verbs: set about sb (BrE, old-fashioned, informal) to attack sb
  set about sth [no passive] to start doing sth: She set about the business of cleaning the house. + [+ -ing] We need to set about finding a solution.
  set sb against sb to make sb oppose a friend, relative, etc: She accused her husband of setting the children against her.
  set sth (off) against sth
  1 to judge sb/sth by comparing good or positive qualities with bad or negative ones: Set against the benefits of the new technology, there is also a strong possibility that jobs will be lost.
  2 (finance) to record sth as a business cost as a way of reducing the amount of tax you must pay: to set capital costs off against tax
  set sb/sth apart (from sb/sth) to make sb/sth different from or better than others: Her clear and elegant writing sets her apart from other journalists.
  set sth<->apart (for sth) [usually passive] to keep sth for a special use or purpose: Two rooms were set apart for use as libraries.
  set sth<->aside
  1 to move sth to one side until you need it
  2 to save or keep money or time for a particular purpose: She tries to set aside some money every month.
  3 to not consider sth, because other things are more important: Let's set aside my personal feelings for now.
  4 (law) to state that a decision made by a court of law is not legally valid: The verdict was set aside by the Appeal Court.
  related noun SET-ASIDE
  set sth/sb<->back to delay the progress of sth/sb by a particular time: The bad weather set back the building programme by several weeks.
  related noun SETBACK
  set sb back sth [no passive] (informal) to cost sb a particular amount of money: The repairs could set you back over £200.
  set sth back (from sth) [usually passive] to place sth, especially a building, at a distance from sth: The house is set well back from the road.
  set sb<->down (BrE) (of a bus or train, or its driver) to stop and allow sb to get off: Passengers may be set down and picked up only at the official stops.
  set sth<->down
  1 to write sth down on paper in order to record it
  2 to give sth as a rule, principle, etc: The standards were set down by the governing body.
  set forth (literary) to start a journey
  set sth<->forth (formal) to present sth or make it known: The President set forth his views in a television broadcast.
  set in (of rain, bad weather, infection, etc.) to begin and seem likely to continue: The rain seemed to have set in for the day.
  set sth in / into sth [usually passive] to fasten sth into a flat surface so that it does not stick out from it: a plaque set into the wall
  set off to begin a journey: We set off for London just after ten.
  set sth<->off
  1 to make a bomb, etc. explode: A gang of boys were setting off fireworks in the street.
  2 to make an ALARM start ringing: Opening this door will set off the alarm.
  3 to start a process or series of events: Panic on the stock market set off a wave of selling.
  4 to make sth more noticeable or attractive by being placed near it: That blouse sets off the blue of her eyes.
  set sb off (doing sth) to make sb start doing sth such as laughing, crying or talking
  set on / upon sb [usually passive] to attack sb suddenly: I opened the gate, and was immediately set on by a large dog.
  set sb/sth<->on sb to make a person or an animal attack sb suddenly: The farmer threatened to set his dogs on us.
  set out
  1 to leave a place and begin a journey: They set out on the last stage of their journey.
  2 to begin a job, task, etc. with a particular aim or goal: She set out to break the world record. + They succeeded in what they set out to do.
  set sth<->out
  1 to arrange or display things: We'll need to set out some chairs for the meeting. + Her work is always very well set out.
  2 to present ideas, facts, etc. in an organized way, in speech or writing: He set out his objections to the plan. + She set out the reasons for her resignation in a long letter.
  set to (old-fashioned, informal) to begin doing sth in a busy or determined way
  set sb<->up
  1 to provide sb with the money that they need in order to do sth: A bank loan helped to set him up in business.
  2 (informal) to make sb healthier, stronger, more lively, etc: The break from work really set me up for the new year.
  3 (informal) to trick sb, especially by making them appear guilty of sth: He denied the charges, saying the police had set him up.
  related noun SET-UP
  set sth<->up
  1 to build sth or put sth somewhere: The police set up roadblocks on routes out of the city.
  2 to make a piece of equipment or a machine ready for use: She set up her stereo in her bedroom.
  3 to arrange for sth to happen: I've set up a meeting for Friday.
  4 to create sth or start it: to set up a business + A fund will be set up for the dead men's families.
  5 to start a process or a series of events: The slump on Wall Street set up a chain reaction in stock markets around the world.
  related noun SET-UP
  set (yourself) up (as sb) to start running a business: She took out a bank loan and set up on her own. + After leaving college, he set himself up as a freelance photographer.
  + noun
  group
  1 [C] ~ (of sth) a group of similar things that belong together in some way: a set of six chairs + a complete set of her novels + a set of false teeth + a new set of rules to learn + You can borrow my keys-I have a spare set.
  See also - TEA SET
  2 [C] a group of objects used together, for example for playing a game: a chess set
  3 [C+sing./pl. v.] (sometimes disapproving) a group of people who have similar interests and spend a lot of time together socially: the smart set (= rich, fashionable people) + Dublin's literary set
  See also - THE JET SET
  tv / radio
  4 [C] a piece of equipment for receiving television or radio signals
  for play / movie
  5 (AmE also setting) [C] the scenery used for a play, film/movie, etc: We need volunteers to help build and paint the set.
  6 [C, U] a place where a play is performed or part of a film/movie is filmed: The cast must all be on (the) set by 7 a.m.
  in sport
  7 [C] one section of a match in games such as tennis or VOLLEYBALL: She won in straight sets (= without losing a set).
  mathematics
  8 [C] a group of things that have a shared quality: set function / theory
  pop music
  9 [C] a series of songs or pieces of music that a musician or group performs at a concert: a stunning solo set of ten songs
  class
  10 [C] (BrE) a group of school students with a similar ability in a particular subject: She's in the top set for French.
  of face / body
  11 [sing.] ~ of sth the way in which sb's face or body is fixed in a particular expression, especially one showing determination: She admired the firm set of his jaw.
  hair
  12 [sing.] an act of arranging hair in a particular style while it is wet: A shampoo and set costs £15.
  becoming firm
  13 [sing.] the state of becoming firm or solid: To be sure of a good set when making the jam, use preserving sugar with added pectin.
  animal's home
  14 [C] = SETT
  plant
  15 [C] a young plant, SHOOT etc. for planting: onion sets
  + adjective
  in position
  1 in a particular position: a house set in 40 acres of parkland + He had close-set eyes.
  planned
  2 [usually before noun] planned or fixed: Each person was given set jobs to do. + The school funds a set number of free places. + Mornings in our house always follow a set pattern. + New vehicles must comply with set safety standards.
  See also - SET BOOK
  opinions / ideas
  3 not likely to change: set ideas / opinions / views on how to teach + As people get older, they get set in their ways.
  meal
  4 [only before noun] (of a meal in a restaurant) having a fixed price and a limited choice of dishes: a set dinner / lunch / meal + Shall we have the set menu?
  likely / ready
  5 ~ for sth
  ~ to do sth likely to do sth; ready for sth or to do sth: Interest rates look set to rise again. + The team looks set for victory. + Be set to leave by 10 o'clock
  face
  6 [usually before noun] (of a person's expression) fixed; not natural: a set smile + His face took on a set expression.
  Idioms: be (dead) set against sth / against doing sth to be strongly opposed to sth: Why are you so dead set against the idea?
  be set on sth / on doing sth to want to do or have sth very much; to be determined to do sth: She's set on a career in medicine. + He's set on getting a new car
  more at MARK n.(also set)
  + noun
  a hole in the ground where a BADGER lives
  Collocation Dictionary
  adj

  1 ready

  VERBS

  be, look, seem | get (used when starting a race)
  Get set … Go!

  ADV.

  all
  Are you all set? Let's go!

  PREP.

  for
  The Italian team looks set for victory.

  2 determined

  VERBS

  be

  ADV.

  dead

  PREP.

  against
  Her father is dead set against the marriage.
  | on
  The council is now set on expanding the sports centre.


  Random quote: Most of the shadows of life are caused by standing in our own sunshine.: Ralph Waldo Emerson

  Latest queries: relations, immoral, the, loved, soteriology, dolly, flair, drawback, gory, extraordinary, nationalist, in time, stench, inshore, unholy, pink, luddite, based, vr, set,

  Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

  Optional: 01/2018:Picture Dictionary

  Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

  Updated: 03/2019: Learning by reading annotated text, reliable state of art and updated news