Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
put
UK | US

English - Vietnamese Dictionary
put /put/
 • ngoại động từ
  • để, đặt, bỏ, đút, cho vào (ở đâu, vào cái gì...)
   • to put a thing in its right place: để vật gì vào đúng chỗ của nó
   • to put sugar in tea: cho đường vào nước trà
   • to put somebody in prison: bỏ ai vào tù
   • to put a child to bed: đặt em bé vào giường, cho em bé đi ngủ
  • để, đặt vào, sắp đặt, sắp xếp (trong một tình trạng nào); làm cho, bắt phải
   • to put the clock fast: để đồng hồ nhanh
   • to put a child to school: cho em nhỏ đi học
   • to put a horse at (to) the fence: cho ngựa vượt rào
   • to put the matter right: sắp đặt vấn đề ổn thoả, sắp đặt công việc thoả đáng
   • to put out of joint: làm cho long ra, làm jơ (máy...)
   • to put somebody in fear of...: làm cho ai sợ...
   • to put somebody in his guard: làm cho ai phải cảnh giác đề phòng
   • to put somebody off his guard: làm cho ai mất cảnh giác không đề phòng
   • to put somebody ay his ease: làm cho ai thoải mái
   • to put to shame: làm xấu hổ
   • to put to the blush: làm thẹn đỏ mặt
   • to put out of countenance: làm cho bối rối, làm luống cuống, làm lúng túng
   • to put a stop to: làm ngừng lại, ngừng, ngừng lại; chấm dứt
   • to put words to music: đặt lời vào nhạc
   • to put a question: đặt một câu hỏi
  • đưa, đưa ra, đem ra
   • to put somebody across the river: đưa ai qua sông
   • to put to sale: đem bán
   • to put to test: đem thử thách
   • to put to trial: đưa ra xét xử
   • to put to the torture: đưa ra tra tấn
   • to put to death: đem giết
   • to put to vote: đưa ra biểu quyết
   • to put to express: đem tiêu
  • dùng, sử dụng
   • to put one's money into good use: dùng tiền vào những việc lợi ích
   • he is put to mind the furnace: anh ta được sử dụng vào việc trông nom lò cao
   • the land was put into (under) potatoes: đất đai được dùng vào việc trồng khoai, đất được trồng khoai
  • diễn đạt, diễn tả, nói, dịch ra
   • to put it in black and white: diễn đạt điều đó bằng giấy trắng mực đen
   • I don't know how to put it: tôi không biết diễn tả (nói) điều đó thế nào
   • put it into English: anh hây dịch đoạn đó ra tiếng Anh
   • I put it to you that...: tôi xin nói với anh rằng...
   • to put something into words: nói điều gì ra lời, diễn tả điều gì bằng lời
  • đánh giá, ước lượng, cho là
   • to put much value on: đánh giá cao (cái gì)
   • I put the population of the town at 70,000: tôi ước lượng số dân thành phố là 70 000
  • gửi (tiền...), đầu tư (vốn...), đặt (cược...)
   • to put money on a horse: đặt cược (đánh cá) vào một con ngựa đua
   • to put one's money into land: đầu tư vốn vào đất đai
   • to put all one's fortune into bank: gửi hết tiền của vào nhà ngân hàng
  • cắm vào, đâm vào, bắn
   • to put a knife into: cắm con dao vào, đâm con dao vào
   • to put a bullet through somebody: bắn một viên đạn vào ai
  • lắp vào, chắp vào, tra vào, buộc vào
   • to put a horse to the cart: buộc ngựa vào xe
   • to put a new handle to a knife: tra cán mới vào con dao
  • (thể dục,thể thao) ném, đẩy (tạ)
  • cho nhảy, cho phủ, cho đi tơ (để lấy giống)
   • to put bull to cow; to put cow to bull: cho bò đực nhảy bò cái
 • nội động từ
  • (hàng hải) đi, đi về phía
   • to put into harbour: đi vào bến cảng
   • to put to sea: ra khơi
  • put about
   • (hàng hải) trở buồm, xoay hướng đi (của con thuyền)
  • làm quay lại, làm xoay hướng đi (ngựa, đoàn người)
  • (Ê-cốt) gây bối rối cho, gây lúng túng cho; quấy rầy; làm lo lắng
  • put across
   • thực hiện thành công; làm cho được hoan nghênh, làm cho được tán thưởng (một vở kịch, một câu chuyện...)
  • you'll never put that across: cậu chẳng thể thành công được đâu, cậu chẳng làm nên chuyện được đâu
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm cho hiểu, làm cho được thừa nhận
  • to put aside
   • để dành, để dụm
  • bỏ đi, gạt sang một bên
  • put away
   • để dành, để dụm (tiền)
  • (từ lóng) uống, nốc (rượu); ăn, đớp (thức ăn)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) giết, khử
  • (từ lóng) bỏ tù
  • (từ lóng) cấm cố
  • (từ cổ,nghĩa cổ) bỏ, ly dị (vợ)
  • put back
   • để lại (vào chỗ cũ...)
  • vặn (kim động hồ) lùi lại; làm chậm lại
  • (hàng hải) trở lại bến cảng
  • put by
   • để sang bên
  • để dành, dành dụm
  • lảng tránh (vấn đề, câu hỏi, ai...)
  • put down
   • để xuống
  • đàn áp (một cuộc nổi dậy...)
  • tước quyền, giáng chức, hạ bệ; làm nhục; bắt phải im
  • thôi không giữ lại, bỏ không duy trì (cái gì tốn kém)
  • ghi, biên chép
  • cho là
   • to put somebody down for nine years old: cho ai là chừng chín tuổi
   • to put somebody down as (for) a fool: cho ai là điên
  • đổ cho, , đổ tại, quy cho, gán cho
   • I put it down to his pride: điều đó tôi quy cho là ở tính kiêu căng của hắn
  • cho hạ cánh (máy bay); hạ cánh (người trong máy bay)
  • đào (giếng...)
  • put forth
   • dùng hết (sức mạnh), đem hết (cố gắng), trổ (tài hùng biện)
  • mọc, đâm, nảy (lá, chồi, mầm...) (cây); mọc lá, đâm chồi, nảy mầm
  • đem truyền bá (một thuyết...)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đề nghị, đưa ra, nêu ra (một luận điểm...)
  • (hàng hải) ra khỏi bến
  • put forward
   • trình bày, đề xuất, đưa ra, nêu ra (kế hoạch, lý thuyết...)
  • văn (đồng hồ) chạy mau hơn
   • to put oneself forward: tự đề cao mình, tự làm cho mình nổi bật
  • put in
   • đệ (đơn kiện); dẫn, đưa ra (chứng cớ)
  • (pháp lý) thi hành
   • to put in a distress: thi hành lệnh tịch biên
  • đưa vào, xen vào
   • to put in a remark: xen vào một lời nhận xét
  • đặt vào (một đại vị, chức vụ...)
  • làm thực hiện
   • to put in the attack: thực hiện cuộc tấn công
  • phụ, thêm vào (cái gì)
  • (hàng hải) vào bến cảng; dừng lại ở (bến nào) (tàu biển)
  • (thông tục) dùng (thì giờ làm việc gì...)
  • to put in for
   • đòi, yêu sách, xin
  • to put in for a job: xin (đòi) việc làm
  • to put in for an election: ra ứng cử
  • put off
   • cởi (quần áo) ra
  • hoân lại, để chậm lại
   • never put off till tomorrow what you can do today: đừng để việc gì sang ngày mai việc gì có thể làm hôm nay
  • hoãn hẹn với, lần lữa vơi (ai); thoái thác, lảng tránh (một lời yêu cầu...)
   • to put somebody off with promises: hứa hẹn lần lữa với ai cho xong chuyện
  • (+ from) ngăn cản, can ngăn, khuyên can (ai đừng làm gì)
  • tống khứ, vứt bỏ (ai, cái gì)
  • (+ upon) đánh tráo, đánh lộn sòng, tống ấn (cái gì xấu, giả mạo... cho ai)
  • put on
   • mặc (áo...) vào, đội (mũ) vào, đi (giày...) vào...
  • khoác cái vẻ, làm ra vẻ, làm ra bộ
   • to put on an air of innocence: làm ra vẻ ngây thơ
   • her elegance is all put on: vẻ thanh lịch của cô ta chỉ là giả vờ
  • lên (cân); nâng (giá)
   • to put on flesh (weight): lên cân, béo ra
  • tăng thêm; dùng hết
   • to put on speed: tăng tốc độ
   • to put on steam: (thông tục) đem hết sức cố gắng, đem hết nghị lực
   • to put the screw on: gây sức ép
  • bóp, đạp (phanh); vặn (kim đồng hồ) lên, bật (đèn) lên
  • đem trình diễn, đưa lên sân khấu (một vở kịch)
   • to put a play on the stage: đem trình diễn một vở kịch
  • đặt (cược...), đánh (cá... vào một con ngựa đua)
  • giao cho, bắt phải, chỉ định (làm gì)
   • to put somebody on doing (to do) something: giao cho ai làm việc gì
   • to put on extra trains: cho chạy thêm những chuyến xe lửa phụ
  • gán cho, đổ cho
   • to put the blame on somebody: đổ tội lên đầu ai
  • đánh (thuế)
   • to put a tax on something: đánh thuế vào cái gì
  • put out
   • tắt (đèn), thổi tắt, dập tắt (ngọn lửa...)
  • đuổi ra ngoài (một đấu thủ chơi trái phép...)
  • móc (mắt); làm sai khớp, làm trật khớp (xương vai...); lè (lưỡi...) ra
  • làm bối rối, làm lúng túng; quấy rầy, làm phiền; làm khó chịu, làm phát cáu
  • dùng hết (sức...), đem hết (cố gắng...)
  • cho vay (tiền) lấy lâi, đầu tư
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xuất bản, phát hành
  • giao (việc) cho làm ở nhà (ngoài xưởng máy)
  • sản xuất ra
   • to put out 1,000 bales of goods weekly: mỗi tuần sản xuất ra 1 000 kiện hàng
  • put over
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hoàn thành (cái gì) trong hoàn cảnh không thuận lợi; hoàn thành (cái gì) nhờ tài khéo léo (nhờ mưu mẹo)
  • giành được sự tán thưởng cho (một bộ phim, vở kịch)
   • to put oneself over: gây ấn tượng tốt đẹp đối với, tranh thủ được cảm tình của (người nghe)
  • put through
   • hoàn thành, làm trọn, làm xong xuôi, thực hiện thắng lợi (công việc gì)
  • cắm cho (ai) nói chuyện bằng dây nói (với ai qua tổng đài)
   • put me through to Mr X: xin cắm cho tôi nói chuyện với ông X
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bắt phải làm, bắt phải chịu
  • put to
   • buộc vào; móc vào
  • the horses are put to: những con ngựa đã được buộc vào xe
  • put together
   • để vào với nhau, kết hợp vào với nhau, cộng vào với nhau, ráp vào với nhau
  • to put heads together: hội ý với nhau, bàn bạc với nhau
  • put up
   • để lên, đặt lên, giơ (tay) lên, kéo (mành...) lên; búi (tóc) lên như người lớn (con gái); giương (ô); nâng lên (giá...); xây dựng (nhà...); lắp đặt (một cái máy...); treo (một bức tranh...)
  • đem trình diễn, đưa lên sân khấu (một vở kịch)
  • xua ra (thú săn), xua lên, làm bay lên (chim săn)
  • cầu (kinh)
  • đưa (kiến nghị)
  • đề cử, tiến cử (ai); ra ứng cử
   • to put up for the secretaryship: ra ứng cử bí thư
  • công bố (việc kết hôn); dán lên, yết lên (yết thị...)
   • to put up the bans: thông báo hôn nhân ở nhà thờ
  • đưa ra (để bán, bán đấu giá, cạnh tranh...)
   • to put up goods for sale: đưa hàng ra bán
  • đóng gói, đóng hộp, đóng thùng... cất đi
  • tra (kiếm vào vỏ)
  • cho (ai) trọ; trọ lại
   • to put up at an inn for the night: trọ lại đêm ở quán trọ
  • (thông tục) xúi giục, khích (ai làm điều xấu...)
  • (thông tục) bày đặt gian dối, bày mưu tính kế (việc làm đen tối)
  • làm trọn, đạt được
   • to put up a good fight: đánh một trận hay
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt (tiền), cấp (vốn); trả (tiền) trước
  • dùng (ai) làm dô kề (đua ngựa)
   • to put up to: cho hay, bảo cho biết, báo cho biết
   • to put someone up the duties he will have to perform: bảo cho ai biết những nhiệm vụ người đó phải thi hành
   • to put up with: chịu đựng, kiên nhẫn chịu đựng; tha thứ
   • to put up with an annoying person: kiên nhẫn chịu đựng một anh chàng quấy rầy
  • put upon
   • hành hạ, ngược đãi
  • lừa bịp, đánh lừa
  • (thông tục) cho vào tròng, cho vào xiếc
   • don't be put upon by them: đừng để cho chúng nó vào tròng
  • to put someone's back up
   • làm cho ai giận điên lên
  • to put a good face on a matter
   • (xem) face
  • to put one's foot down
   • kiên quyết, quyết tâm, giữ vững thế đứng của mình (nghĩa bóng)
  • to put one's best foot forward
   • rảo bước, đi gấp lên
  • to put one's foot in it
   • sai lầm ngớ ngẩn
  • to put one's hand to
   • bắt tay vào (làm việc gì)
  • to put one's hand to the plough
   • (xem) plough
  • to put the lid on
   • (xem) lid
  • to put someone in mind of
   • (xem) mind
  • to put one's name down for
   • ghi tên ứng cử; ghi tên đăng ký mua (báo...)
  • to put someone's nose out of joint
   • (xem) nose
  • to put in one's oar
   • làm ra vẻ, làm điệu, cường điệu
  • to put [one's] shoulder to [the] wheel
   • (xem) shoulder
  • to put somebody on
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đánh lừa ai
  • to put a spoke in someone's wheel
   • (xem) spoke
  • to put to it
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đẩy vào hoàn cảnh khó khăn; thúc bách
  • dạng bị động phải đương đầu với mọi vấn đề, phải đối phó với mọi vấn đề
  • to put two and two together
   • rút ra kết luận (sau khi xem xét sự việc)
  • to put wise
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm cho sáng mắt ra, chỉ giáo cho, làm cho hết sai làm, làm cho hết ảo tưởng
  • to put words into someone's mouth
   • (xem) mouth
 • danh từ
  • (thể dục,thể thao) sự ném, sự đẩy (tạ...)
  • danh từ & động từ
   • (như) putt
   • danh từ
    • (từ cổ,nghĩa cổ), (từ lóng) người gàn dở, người quê kệch
   Concise Dictionary
   putting|putspʊt
   noun
   +the option to sell a given stock (or stock index or commodity future) at a given price before a given date
   verb
   +put into a certain place or abstract location
   +cause to be in a certain state; cause to be in a certain relation
   +formulate in a particular style or language
   +attribute or give
   +make an investment
   +estimate
   +cause (someone) to undergo something
   +adapt
   +arrange thoughts, ideas, temporal events

   Thesaurus Dictionary
   v.
   1 place, position, situate, set, lay, station, stand, deposit, rest, settle; locate:
   Please put all books where they belong.
   2 assign, commit, cause, set, consign, subject:
   I joined the army to fight for my country, and they put me to work peeling potatoes
   3 subject, cause to experience or undergo or suffer, consign, send:
   He was put to death for his beliefs, not his actions.
   4 express, word, phrase; say, utter, write:
   How did they put it? - 'We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal...' To put it to you straight, shape up or ship out! Can you put that into French?
   5 offer, advance, bring forward, present, propose, submit, tender, set before:
   I put it to you that you have been lying to the court and that you did leave your house that night
   6 bet, gamble, wager, stake, play, chance, risk, hazard:
   I put two pounds on the horse to win.
   7 throw, heave, toss, fling, cast, pitch, bowl, lob, send, shy, shoot, snap, catapult:
   How far did you say you can put a 10-pound shot?
   8 place, assign, attribute, lay, pin, attach, fix:
   They try to put the blame on me for everything that goes wrong around here
   9 put about. broadcast, publish, make known, publicize, announce, spread about or around:
   They have been putting about some story linking the two of us romantically
   10 put across or over. make clear, get across, make (something or oneself) understood or understandable, explain, spell out, convey, communicate:
   She is quite adept at putting across her ideas.
   11 put aside. set or lay aside, ignore, disregard, pay no heed to, push aside, shrug off:
   They put aside their differences and discovered they had much in common. Isn't it time you put aside childish things?
   12 put aside or by or away. lay aside or by, set aside; save, store, stow or store or salt or squirrel away, lay away, cache, bank:
   You ought to put a little money aside for a rainy day.
   13 put away.
   (a) See 12, above.
   (b) jail or Brit also gaol, imprison, incarcerate, Colloq send, jug, confine, commit, institutionalize, remand, Brit send down, US send up:
   She wants rapists and child molesters put away for a long, long time.
   (c) See 16 (d), below.
   (d) consume, gorge, gormandize or US also gourmandize:
   It is unbelievable how much that man can put away at one sitting.
   14 put back. return, replace, restore:
   He insists that he put back all the money he took. Put the pictures back where they belong
   15 put by. See 12, above.
   16 put down. a record, register, write down, set down, enter, list; log, note (down), jot down, make a note or notation of:
   You may put me down for a contribution of $5. Please put down your name and address in the box provided.
   (b) depose, put an end to, topple, crush, overthrow, subdue, suppress, check, quash, quell:
   The loyalists put down the rebellion in short order.
   (c) ascribe, assign, attribute:
   The doctor put my feelings of fatigue and listlessness down to anaemia.
   (d) kill, exterminate, destroy, put to death, put to sleep, put away, do away with:
   We had to have our cat put down, which was very upsetting for us all.
   (e) abash, humiliate, crush, silence, mortify, lower, take down (a peg or a notch), shame, snub, deflate, slight, reject, dismiss:
   Waiters have a way of putting people down if they behave presumptuously.
   (f) take for, reckon, account, count, categorize, regard:
   Don't put Martin down as a dunce just because he acts the fool now and then.
   (g) belittle, diminish, disparage, deprecate, depreciate, criticize, disdain, look down on, despise, contemn:
   They deny being prejudiced, but they put down everyone who isn't exactly like them
   17 put forth.
   (a) propose, offer, set forth, advance:
   Several theories have been put forth on the function of mitochondrial DNA.
   (b) grow, produce, send out or forth, bud, flower:
   When the plant puts forth suckers, they must be pinched back.
   (c) begin, set out, set forth, start:
   We put forth on our voyage with great enthusiasm.
   (d) promulgate, issue, publish, make known, make public:
   The committee have not put forth any suggestions for improving traffic flow
   18 put forward.
   (a) propose, present, tender, nominate, name; recommend:
   Your name has been put forward as chair for next year's committee.
   (b) suggest, offer, propose, set forth, put forth, present, submit, tender, proffer, introduce, advance, propound, air, make known, announce:
   No new solutions to the problem were put forward.
   19 put in.
   (a) insert, introduce:
   Why did you put in a reference to your mother?
   (b) spend, devote:
   During the holiday season I plan to put in a lot of time to reading.
   (c) make:
   So, you finally decided to put in an appearance.
   20 put in for.
   (a) apply for, request, ask for, petition for:
   He has put in for a transfer twice and has been refused both times.
   (b) seek, apply for, pursue, file:
   Do you really think that Jamieson will put in for re-election?
   21 put off.
   (a) postpone, delay, defer, put back, stay, hold off, shelve, put or set aside, Chiefly US put over, table:
   Consideration of your request has been put off till tomorrow.
   (b) dismiss, get rid of, send away, turn away; discourage, Colloq give (someone) the brush-off, US brush off:
   The manager put me off when I went in to ask about a salary increase.
   (c) dismay, disconcert, upset, confuse, disturb, perturb, abash, distress, Colloq throw, rattle:
   Curiously, Michael didn't seem a bit put off to learn about the murder.
   (d) repel, disgust, sicken, revolt, nauseate:
   That television programme on open-heart surgery really put me off.
   (e) leave, depart, go (off), set off:
   We put off tomorrow morning for Rockall.
   22 put on.
   (a) don, clothe or attire or dress (oneself) in, get dressed in, change or slip into:
   We put on our best clothes to come to your party.
   (b) assume, take on, pretend, affect, feign, bluff, make a show of:
   She puts on an air of indifference, but she really does care.
   (c) add, gain:
   Bill put on quite a bit of weight when he stopped smoking.
   (d) stage, mount, produce, present, perform:
   Our local repertory group is putting on Hedda Gabler this weekend.
   (e) tease, mock, Colloq kid, pull (someone's) leg, rib, rag, Brit have on:
   When he told you that all holidays had been cancelled he was only putting you on
   23 put out.
   (a) inconvenience, discommode, disturb, embarrass, trouble, bother, impose upon or on, Colloq put on the spot:
   Her arriving an hour early didn't put me out one bit.
   (b) annoy, vex, irritate, anger, exasperate, irk, perturb, provoke, Slang bug:
   Donald was very much put out to discover that the appointment had gone to someone else.
   (c) snuff out, extinguish, blow out, douse, quench, smother:
   We put out the fire on the stove before it could spread.
   (d) exert, put forth, expend, use, exercise:
   We put out considerable effort moving the furniture before she decided she liked it the way it had been.
   (e) publish, issue, broadcast, make public, circulate, spread, make known, release:
   The information office put out the news that the summit meeting had been a great success
   24 put out of (one's) misery. release, relieve, free, deliver, rescue, save, spare:
   Just tell him what they said and put him out of his misery.
   25 put over.
   (a) put or get across, convey, communicate, set or put forth, relate:
   I am trying to put the point over to you that I cannot leave now.
   (b) See 21 (a), above.
   26 put (one or something) over on (someone). fool (someone), pull (someone's) leg, deceive (someone), mislead (someone), pull the wool over (someone's) eyes, trick (someone), hoodwink (someone):
   She really put one over on me when she said she loved me. I think that Manfred is trying to put something over on you
   27 put through.
   (a) carry out or through, execute, (put into) effect, bring off, accomplish, complete, finish, conclude, Colloq pull off:
   If they succeed in putting through their plan, the company will be bankrupt.
   (b) process, handle, organize, see to, follow up on:
   I will personally see that your application is put through the proper channels.
   (c) connect, hook up:
   I asked the operator to put me through to the chairman himself.
   28 put up.
   (a) erect, build, construct, raise, set up, put together, fabricate:
   They demolished a row of Georgian houses and put up some ugly County offices in their place.
   (b) accommodate, lodge, board, house, take in, quarter, Chiefly military billet:
   As our house is small, we were able to put up only three people.
   (c) preserve, can; cure, pickle:
   There are many foods that can be put up for later consumption.
   (d) contribute, pledge, offer (as collateral), stake, mortgage, post:
   We put up the house as security for the loan.
   (e) contribute, give, supply, donate, ante (up), advance, pay, invest:
   We put up all our savings to secure our retirement pension.
   (f) increase, raise, boost, elevate:
   As soon as there is a hint of an oil shortage, they put up the price of petrol.
   (g) See 18 (a), above.
   (h) offer, tender, put or place on the market:
   They put their house up for sale and are planning to move to the Riviera
   29 put up to. incite, urge, goad, spur, egg on, encourage, prompt, instigate:
   Was it you who put Reggie up to playing that prank on the teacher?
   30 put up with. tolerate, abide, take, brook, stand (for), stomach, accept, resign oneself to, bear, endure, swallow:
   Why do you put up with his outrageous behaviour?
   Advanced English Dictionary
   + verb (putting, put, put)
   in place / position
   1 [VN +adv./prep.] to move sth into a particular place or position: Put the cases down there, please. + Did you put sugar in my coffee? + Put your hand up if you need more paper.
   2 [VN +adv./prep.] to move sth into a particular place or position using force: He put his fist through a glass door.
   3 [VN +adv./prep.] to cause sb/sth to go to a particular place: Her family put her into a nursing home. + It was the year the Americans put a man on the moon.
   attach
   4 [VN +adv./prep.] to attach or fix sth to sth else: We had to put new locks on all the doors.
   write
   5 [VN] [usually +adv./prep.] to write sth or make a mark on sth: Put your name here. + Friday at 11? I'll put it in my diary. + I couldn't read what she had put.
   into state / condition
   6 [VN +adv./prep.] to bring sb/sth into the state or condition mentioned: I was put in charge of the office. + The incident put her in a bad mood. + Put yourself in my position. What would you have done? + I tried to put the matter into perspective. + Don't go putting yourself at risk. + It was time to put their suggestion into practice. + This new injury will put him out of action for several weeks.
   affect sb / sth
   7 [VN +adv./prep.] ~ sth on / onto / to sth to make sb/sth feel sth or be affected by sth: Her new job has put a great strain on her. + They put pressure on her to resign. + It's time you put a stop to this childish behaviour.
   give value / rank
   8 [VN] ~ sth on sth to give or attach a particular level of importance, trust, value, etc. to sth: Our company puts the emphasis on quality. + He put a limit on the amount we could spend.
   9 [VN +adv./prep.] to consider sb/sth to belong to the class or level mentioned: I'd put her in the top rank of modern novelists.
   express
   10 [VN +adv./prep.] to express or state sth in a particular way: She put it very tactfully. + Put simply, we accept their offer or go bankrupt. + I was, to put it mildly, annoyed (= I was extremely angry). + He was too trusting-or, to put it another way, he had no head for business. + The meat was-how shall I put it?-a little overdone. + As T.S. Eliot puts it ... + She had never tried to put this feeling into words. + Can you help me put this letter into good English, please?
   in sport
   11 [VN] to throw the SHOT
   Idioms: Most idioms containing put are at the entries for the nouns and adjectives in the idioms, for example put your foot in it is at foot.
   put it about (BrE, informal) to have many sexual partners
   I wouldn't put it past sb (to do sth) (informal) used to say that you think sb is capable of doing sth wrong, illegal, etc.
   put it to sb that ... to suggest sth to sb to see if they can argue against it: I put it to you that you are the only person who had a motive for the crime.
   put one over on sb (spoken) to persuade sb to believe sth that is not true: Don't try to put one over on me!
   put sb through it (informal, especially BrE) to force sb to experience sth difficult or unpleasant: They really put me through it (= asked me difficult questions) at the interview.
   put together used when comparing or contrasting sb/sth with a group of other people or things to mean 'combined' or 'in total': Your department spent more last year than all the others put together.
   Phrasal Verbs: put sth<->about (BrE, informal) to tell a lot of people news, information, etc. that may be false: [+ that] Someone's been putting it about that you plan to resign.
   put sth above sth = PUT STH BEFORE STH
   put yourself / sth<->across / over (to sb) to communicate your ideas, feelings, etc. successfully to sb: She's not very good at putting her views across.
   put sth<->aside
   1 to ignore or forget sth, usually a feeling or difference of opinion
   Synonym: DISREGARD
   They decided to put aside their differences.
   2 (also put sth<->by especially in BrE) to save money for a particular purpose
   put sth at sth to calculate sb/sth to be a particular age, weight, amount, etc: The damage to the building is put at over $1 million.
   put sb<->away [often passive] (informal) to send sb to prison, to a mental hospital, etc.
   put sth<->away
   1 to put sth in the place where it is kept because you have finished using it: I'm just going to put the car away (= in the garage).
   2 to save money to spend later: She has a few thousand dollars put away for her retirement.
   3 (informal) to eat or drink large quantities of sth: He must have put away a bottle of whisky last night.
   put sth<->back
   1 to return sth to its usual place or to the place where it was before it was moved: If you use something, put it back!
   2 to move sth to a later time or date
   Synonym: POSTPONE
   The meeting has been put back to next week.
   3 to cause sth to be delayed: Poor trading figures put back our plans for expansion.
   4 to move the hands of a clock so that they show the correct earlier time: Remember to put your clocks back tonight (= because the time has officially changed).
   put sth before / above sth to treat sth as more important than sth else
   put sth behind you to try to forget about an unpleasant experience and think about the future
   put sth<->by = PUT STH ASIDE
   put down (of an aircraft or its pilot) to land: He put down in a field.
   put sb<->down (informal) to make sb look or feel stupid, especially in front of other people
   related noun PUT-DOWN
   put sth<->down
   1 to stop holding sth and place it on a table, shelf, etc: Put that knife down before you hurt somebody! + It's a great book. I couldn't put it down. + (BrE) She put the phone down on me (= put the receiver down before I had finished speaking).
   2 to write sth; to make a note of sth: The meeting's on the 22nd. Put it down in your diary.
   3 to pay part of the cost of sth: We put a 5% deposit down on the house.
   4 to stop sth by force
   Synonym: CRUSH
   to put down a rebellion + The military government is determined to put down all opposition.
   5 [often passive] to kill an animal, usually by giving it a drug, because it is old or sick: We had to have our cat put down.
   6 (BrE) to put a baby to bed: Can you be quiet-I've just put the baby down.
   7 to present sth formally for discussion by a parliament or committee
   Synonym: TABLE
   to put down a motion / an amendment
   put sb down as sth to consider or judge sb to be a particular type of person: I'd put them both down as retired teachers.
   put sb down for sth to put sb's name on a list, etc. for sth: Put me down for three tickets for Saturday. + They've put their son down for the local school.
   put sth down to sth to consider that sth is caused by sth: What do you put her success down to?
   put sth<->forth (formal) = PUT STH OUT
   put yourself / sb/sth<->forward to suggest yourself/sb as a candidate for a job or position: Can I put you / your name forward for club secretary? + He has put himself forward for a place on the national executive.
   put sth<->forward
   1 to move sth to an earlier time or date: We've put the wedding forward by one week.
   2 to move the hands of a clock to the correct later time: Remember to put your clocks forward tonight (= because the time has officially changed).
   3 to suggest sth for discussion: to put forward an argument / a plan / a suggestion
   put sb<->in to elect a political party to govern a country: Who will the voters put in this time?
   put sth<->in
   1 to fix equipment or furniture into position so that it can be used
   Synonym: INSTALL
   We're having a new shower put in.
   2 to include sth in a letter, story, etc.
   3 to interrupt another speaker in order to say sth: Could I put in a word? + [+ speech] 'But what about us?' he put in.
   4 to officially make a claim, request, etc: The company has put in a claim for damages.
   5 (also put sth into sth) to spend a lot of time or make a lot of effort doing sth: She often puts in twelve hours' work a day. + [+ -ing] He's putting a lot of work into improving his French.
   related noun INPUT
   6 (also put sth into sth) to use or give money: [+ -ing] He's put all his savings into buying that house.
   put in (at ...)
   put into ... (of a boat or its sailors) to enter a port: They put in at Lagos for repairs.
   Antonym: PUT OUT (TO .../ FROM ...)
   put in for sth (especially BrE) to officially ask for sth: Are you going to put in for that job?
   put yourself / sb/sth in for sth to enter yourself/sb/sth for a competition
   put sth into sth
   1 to add a quality to sth: He put as much feeling into his voice as he could.
   2 = PUT STH IN (5, 6)
   put sb<->off
   1 to cancel a meeting or an arrangement that you have made with sb: It's too late to put them off now. + She put him off with the excuse that she had too much work to do.
   2 to make sb dislike sb/sth or not trust them/it: She's very clever but her manner does tend to put people off. + Don't be put off by how it looks-it tastes delicious.
   See also - OFF-PUTTING
   3 (also put sb off sth) to disturb sb who is trying to give all their attention to sth that they are doing: Don't put me off when I'm trying to concentrate. + The sudden noise put her off her game.
   4 (BrE) (of a vehicle or its driver) to stop in order to allow sb to leave: I asked the bus driver to put me off at the station.
   put sb off sth/sb to make sb lose interest in or enthusiasm for sth/sb: He was put off science by bad teaching. + [+ -ing] The accident put her off driving for life.
   put sth<->off to change sth to a later time or date
   Synonym: DELAY
   We've had to put off our wedding until September. + [+ -ing] He keeps putting off going to the dentist.
   put sb on to give sb the telephone so that they can talk to the person at the other end: Hi, Dad-can you put Nicky on?
   put sth<->on
   1 to dress yourself in sth: Hurry up! Put your coat on!
   Antonym: TAKE OFF
   2 to apply sth to your skin, face, etc: She's just putting on her make-up.
   3 to switch on a piece of equipment: I'll put the kettle on for tea. + She put on the brakes suddenly.
   4 to make a tape, CD, etc. begin to play: Do you mind if I put some music on?
   5 to become heavier, especially by the amount mentioned
   Synonym: GAIN
   She looks like she's put on weight. + He must have put on several kilos.
   6 to provide sth specially: The city is putting on extra buses during the summer.
   7 to produce or present a play, a show, etc: The local drama club is putting on 'Macbeth' at the Playhouse.
   8 to pretend to have a particular feeling, quality, way of speaking, etc: He put on an American accent. + I don't think she was hurt. She was just putting it on.
   put sth on sth
   1 to add an amount of money or a tax to the cost of sth: The government has put ten pence on the price of twenty cigarettes.
   2 to bet money on sth: I've never put money on a horse. + I put £4 on him to win.
   put sb onto sb/sth
   1 to tell the police, etc. about where a criminal is or about a crime: What first put the police onto the scam?
   2 to tell sb about sb/sth that they may like or find useful: Who put you onto this restaurant-it's great!
   put out (AmE, slang) to agree to have sex with sb
   put yourself out (for sb) (informal) to make a special effort to do sth for sb: Please don't put yourself out on my account.
   put sb out
   1 to cause sb trouble, extra work, etc: I hope our arriving late didn't put them out.
   2 (be put out) to be upset or offended: He looked really put out.
   3 to make sb unconscious: These pills should put him out for a few hours.
   put sth<->out
   1 to take sth out of your house and leave it, for example for sb to collect: (BrE) to put the rubbish out + (AmE) to put the garbage / trash out + Have you put the cat out?
   2 to place sth where it will be noticed and used: Have you put out clean towels for the guests?
   3 to stop sth from burning or shining: to put out a candle / cigarette / light + Firefighters soon put the fire out.
   4 to produce sth, especially for sale: The plant puts out 500 new cars a week.
   related noun OUTPUT
   5 to publish or broadcast sth: Police have put out a description of the man they wish to question.
   6 to give a job or task to a worker who is not your employee or to a company that is not part of your own group or organization: A lot of the work is put out to freelancers.
   7 to make a figure, result, etc. wrong: The rise in interest rates put our estimates out by several thousands.
   8 to push a bone out of its normal position
   Synonym: DISLOCATE
   She fell off her horse and put her shoulder out.
   9 (also formal put sth<->forth) to develop or produce new leaves, SHOOTS, etc.
   put out (to ... / from ...) (of a boat or its sailors) to leave a port: to put out to sea + We put out from Liverpool.
   Antonym: PUT IN (AT ...)
   put yourself / sth over (to sb) = PUT YOURSELF / STH ACROSS (TO SB)
   put sth<->through to continue with and complete a plan, programme, etc: We managed to put the deal through.
   put sb through sth
   1 to make sb experience sth very difficult or unpleasant: You have put your family through a lot recently.
   2 to arrange or pay for sb to attend a school, college, etc: He put all his children through college.
   put sb/sth through (to sb / ...) to connect sb by telephone: Could you put me through to the manager, please?
   put sb to sth to cause sb trouble, difficulty, etc: I hope we're not putting you to too much trouble.
   put sth to sb
   1 to offer a suggestion to sb so that they can accept or reject it: Your proposal will be put to the board of directors.
   2 to ask sb a question: The audience is now invited to put questions to the speaker.
   put sth<->together to make or prepare sth by fitting or collecting parts together: to put together a model plane / an essay / a meal + I think we can put together a very strong case for the defence.
   put sth towards sth to give money to pay part of the cost of sth: Here's $100 to put towards your ski trip.
   put up sth
   1 to show a particular level of skill, determination, etc. in a fight or contest: They surrendered without putting up much of a fight. + The team put up a great performance (= played very well).
   2 to suggest an idea, etc. for other people to discuss: to put up an argument / a case / a proposal
   put sb<->up
   1 to let sb stay at your home: We can put you up for the night.
   2 to suggest or present sb as a candidate for a job or position: The Green Party hopes to put up more candidates in the next election. + We want to put you up for club treasurer.
   put sth<->up
   1 to raise sth or put it in a higher position: to put up a flag + She's put her hair up.
   2 to build sth or place sth somewhere: to put up a building / fence / memorial / tent
   3 to fix sth in a place where it will be seen
   Synonym: DISPLAY
   to put up a notice / a poster
   4 to raise or increase sth: They've put up the rent by £20 a month.
   5 to provide or lend money: A local businessman has put up the £400 000 needed to save the club.
   put up (at ...) (especially BrE) to stay somewhere for the night: We put up at a motel.
   put up for sth
   put yourself up for sth to offer yourself as a candidate for a job or position: She is putting up for election to the committee.
   put sb up to sth (informal) to encourage or persuade sb to to do sth wrong or stupid: Some of the older boys must have put him up to it.
   put up with sb/sth to accept sb/sth that is annoying, unpleasant, etc. without complaining
   Synonym: TOLERATE
   I don't know how she puts up with him. + I'm not going to put up with their smoking any longer.
   Collocation Dictionary
   verb

   ADV.

   cleverly, well
   I thought you put your points very well.
   | badly | tactfully | bluntly, crudely | simply, succinctly
   Put simply, we accept their offer or go bankrupt.
   | mildly
   (ironic) I was, to put it mildly, annoyed (= I was extremely angry).

   PHRASES

   to put it another way
   He was too trusting?or, to put it another way, he had no head for business.   Random quote: Life is a succession of lessons, which must be lived to be understood.: Ralph Emerson

   Latest queries: card, irritably, impose, itches, sniffle, outlive, mountaineer, barrio, itemized, hippo, jawbone, integrity, scatterbrain, cliche, jiggle, judo, plead, pillion, shut-out, put,

   Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

   Optional: 01/2018:Picture Dictionary

   Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

   Updated: 03/2019: Learning by reading annotated text, reliable state of art and updated news