Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
drives
English - Vietnamese Dictionary
drive /draiv/
 • danh từ
  • cuộc đi xe, cuộc đi chơi bằng xe
   • to go for a drive: đi chơi bằng xe
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường lái xe vào nhà (trong khu vực một toà nhà)
  • sự lùa (thú săn), sự săn đuổi, sự dồn (kẻ địch)
  • (thể dục,thể thao) quả bạt, quả tiu
  • sự cố hắng, sự gắng sức, sự nổ lực; nghị lực
   • to have plenty of drive: có nhiều nỗ lực, có nhiều nghị lực
  • chiều hướng, xu thế, sự tiến triển (của sự việc)
  • đợt vận động, đợt phát động
   • a drive to raise funds: đợt vận động gây quỹ
   • an emulation drive: đợt phát động thi đua
  • cuộc chạy đua
   • armanents drive: cuộc chạy đua vũ trang
  • (quân sự) cuộc tấn công quyết liệt
  • (ngành mỏ) đường hầm ngang
  • (vật lý) sự truyền, sự truyền động
   • belt drive: sự truyền động bằng curoa
   • gear drive: sự truyền động bằng bánh răng
 • ngoại động từ, drove, driven
  • dồn, xua, đánh đuổi, lùa, săn đuổi
   • to drive somebody into a corner: dồn ai vào góc; (bóng) dồn ai vào chân tường, dồn ai vào thế bí
   • to drive a cow to the field: đánh bò ra đồng
   • to drive the game: lùa thú săn
   • to drive the enemy out of the country: đánh đuổi quân thù ra khỏi đất nước
   • to drive a hoop: đánh vòng
  • đi khắp, chạy khắp, sục sạo, lùng sục (một vùng)
   • to drive a district: chạy khắp cả vùng, sục sạo khắp vùng
  • cho (máy) chạy, cầm cương (ngựa), lái (ô tô...)
  • lái xe đưa đi, lái xe dẫn đi
   • to drive someone to a place: lái xe đưa ai đến nơi nào
  • dồn vào thế, bắt buộc, khiến cho, làm cho
   • to be driven by circumstances to do something: bị hoàn cảnh dồn vào thế phải làm gì
   • to drive someone to despair: dồn ai vào tình trạng tuyệt vọng
   • to drive someone mad; to drive someone crazy; to drive someone out of his senses: làm cho ai phát điên lên
  • bắt làm cật lực, bắt làm quá sức
   • to be hard driven: bị bắt làm quá sức
  • cuốn đi, đánh giạt, làm trôi giạt (gió, dòng nước...)
   • to be driven ashore: bị đánh giạt vào bờ
  • đóng (cọc, đinh...), bắt (vít), đào, xoi (đường hầm)
   • to drive a nail home: đóng đinh sâu hẳn vào, đóng ngập đầu đinh
  • (thể dục,thể thao) tiu, bạt (bóng bàn)
  • làm cho (máy...) chạy; đưa (quản bút viết...)
   • a dynamo driven by a turbine: máy phát điện chạy bằng tuabin
   • to drive a pen: đưa quản bút (chạy trên giấy), viết
  • dàn xếp xong, ký kết (giao kèo mua bán...); làm (nghề gì)
   • to drive a bargain: dàn xếp xong việc mua bán, ký kết giao kèo mua bán
   • to drive a roaring trade: mua bán thịnh vượng
  • hoãn lại, để lại, để chậm lại (một việc gì... đến một lúc nào)
  • nội động từ
   • cầm cương ngựa, đánh xe, lái xe...
    • to drive too fast: lái (xe) nhanh quá
   • đi xe; chạy (xe)
    • to drive round the lake: đi xe quanh hồ
    • the carriage drives up to the gate: xe ngựa chạy lên đến tận cổng
   • (thể dục,thể thao) bạt bóng, tiu
   • bị cuốn đi, bị trôi giạt
    • the ship drives before the storm: con tàu bị bão làm trôi giạt
    • clouds drive before the wind: mây bị gió cuốn đi
   • lao vào, xô vào; đập mạnh, quất mạnh
    • the rain drives against the window-panes: mưa đạp mạnh vào ô kính cửa sổ
   • (+ at) giáng cho một cú, bắn cho một phát đạn, ném cho một hòn đá ((cũng) to let drive at)
   • (+ at) nhằm mục đích, có ý định, có ý muốn
    • what is he driving at?: hắn định nhằm cái gì?, hắn định có ý gì?
   • (+ at) làm cật lực, lao vào mà làm (công việc gì)
   • (pháp lý) tập trung vật nuôi để kiểm lại
   • to drive along
    • đuổi, xua đuổi
   • đi xe, lái xe, cho xe chạy
    • to drive along at 60km an hour: lái xe 60 km một giờ, cho xe chạy 60 km một giờ
   • to drive away
    • đuổi đi, xua đuổi
   • ra đi bằng xe
   • khởi động (ô tô)
   • (+ at) rán sức, cật lực
    • to drive away at one's work: rán sức làm công việc của mình, làm cật lực
   • to drive back
    • đẩy lùi ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
   • lái xe đưa (ai) về
   • trở về bằng xe, trở lại bằng xe
   • to drive down
    • đánh xe đưa (ai) về (nông thôn, xa thành phố...)
   • bắt (máy bay hạ cánh)
   • đi xe về (nông thôn, nơi xa thành phố)
    • I shall drive down for the Sunday: tôi sẽ đi xe về nông thôn chơi ngày chủ nhật
   • to drive in
    • đóng vào
   • to drive in a nail: đóng một cái đinh
   • đánh xe đưa (ai)
   • lái xe vào, đánh xe vào
   • to drive on
    • lôi kéo, kéo đi
   • lái xe đi tiếp, đánh xe đi tiếp
   • to drive out
    • đuổi ra khỏi; nhổ ra khỏi
   • hất cẳng
   • đi ra ngoài bằng xe; lái xe ra
   • to drive through
    • dồn qua, chọc qua, đâm qua, xuyên qua
   • to drive one's sword through someone's body: đâm gươm xuyên qua người ai
   • lái xe qua, đi xe qua (thành phố...)
   • to drive up
    • kéo lên, lôi lên
   • chạy lên gần (xe hơi, xe ngựa...)
    • a carriage drove up to the door: chiếc xe ngựa chạy lên gần cửa
  Concise Dictionary
  driven|drove|drives|drivingdraɪv
  noun
  +the act of applying force to propel something
  +a mechanism by which force or power is transmitted in a machine
  +a series of actions advancing a principle or tending toward a particular end
  +a road leading up to a private house
  +the trait of being highly motivated
  +hitting a golf ball off of a tee with a driver
  +the act of driving a herd of animals overland
  +a journey in a vehicle (usually an automobile)
  +a physiological state corresponding to a strong need or desire
  +(computer science) a device that writes data onto or reads data from a storage medium
  +a wide scenic road planted with trees
  +(sports) a hard straight return (as in tennis or squash)
  verb
  +operate or control a vehicle
  +travel or be transported in a vehicle
  +cause someone or something to move by driving
  +force into or from an action or state, either physically or metaphorically
  +to compel or force or urge relentlessly or exert coercive pressure on, or motivate strongly
  +cause to move back by force or influence
  +compel somebody to do something, often against his own will or judgment
  +push, propel, or press with force
  +cause to move rapidly by striking or throwing with force
  +strive and make an effort to reach a goal
  +move into a desired direction of discourse
  +have certain properties when driven
  +work as a driver
  +move by being propelled by a force
  +urge forward
  +proceed along in a vehicle
  +strike with a driver, as in teeing off
  +hit very hard and straight with the bat swinging more or less vertically
  +excavate horizontally
  +cause to function by supplying the force or power for or by controlling
  +hunting: search for game
  +hunting: chase from cover into more open ground

  Thesaurus Dictionary
  v.
  1 push, propel, impel, urge, press, thrust, move, motivate, actuate, prod, spur, goad, urge, force, make, compel, coerce, constrain, oblige, pressure or Brit pressurize, high-pressure, induce, require; demand:
  What drove you to become a traitor?
  2 operate, conduct, manoeuvre, manipulate, handle, steer, control; pilot:
  Have you a valid licence to drive this car?
  3 ride, travel, motor, go, move, proceed, journey, tour, Colloq tool along:
  Luckily, when the tyre blew out, we were driving at only 20 m.p.h.
  4 stab, plunge, thrust, sink, push, send, dig, ram:
  He has driven the dagger deep into the monster's heart.
  5 herd, drove, shepherd, ride herd (on):
  We used to drive the cattle up the old Chisholm Trail to market in Abilene.
  6 drive at. hint (at), suggest, imply, intimate, allude or refer to, intend, mean, have in mind, indicate, Colloq get at:
  He was so naïve he had no idea what she was driving at.
  n.
  7 ride, trip, outing, journey, run, tour, excursion, Colloq spin, whirl:
  On Sundays we would go for a drive in the country.
  8 energy, effort, impetus, vigour, vim, spunk, enterprise, industry, initiative, ambition, ambitiousness, determination, persistence, urgency, zeal, enthusiasm, keenness, aggressiveness, Colloq get-up-and-go, pep, zip, push, hustle:
  She owes her success to her drive as well as her talent.
  9 driveway, approach, (private) road or street, lane, byway, (scenic) route:
  The drive up to the house is lined with trees.
  10 campaign, effort, appeal, crusade:
  The club has had a successful membership drive this year.


  Random quote: Never mistake motion for action.: Ernest Hemingway

  Latest queries: tinderbox, reporting, crumbling, on air, enrapture, british english, hairgrip, firebreak, in all probability, ascension, mono-, inspector, blessed, housework, hairdresser, nurturing, speculate, joule, obscurity, drives,

  Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

  Optional: 01/2018:Picture Dictionary

  Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

  Updated: 03/2019: Learning by reading annotated text, reliable state of art and updated news