Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
blazer

UK | US


English - Vietnamese Dictionary
blazer /'bleizə/
 • nội động từ
  • cháy rực; bùng lửa
  • sáng chói, rực sáng, chiếu sáng
  • (nghĩa bóng) bừng bừng nổi giận
   • he was balzing with fury: anh ta bừng bừng nổi giận
  • to blaze away
   • bắn liên tục
  • nói nhanh và sôi nổi
  • hăng hái nhiệt tình làm (một công việc gì)
  • blaze away!
   • cứ nói tiếp đi!
  • to baze up
   • cháy bùng lên
  • nổi giận đùng đùng
  • ngoại động từ
   • đồn, truyền đi (tin tức)
    • the news was soon blazerd abroad: tin đó được truyền đi tức khắc
  • danh từ
   • vết lang trán (vết trắng trên trán ngựa hoặc bò)
   • dấu đánh vào cây (để chỉ đường...)
   • ngoại động từ
    • đánh dấu vào (cây)
    • to blaze a trail
     • chỉ đường qua rừng bằng cách đánh dấu vào cây
    • (nghĩa bóng) đi tiên phong; mở đường
     • the Soviet Union is the first country to blazer a trail into space: Liên xô là nước đầu tiên mở đường đi vào vũ trụ
   • danh từ
    • (thể dục,thể thao) áo màu sặc sỡ (bơi thuyền...)
    • (từ lóng) lời nói dối trắng trợn
   Advanced English Dictionary
   + noun
   a jacket, not worn with matching trousers/pants, often showing the colours or BADGE of a club, school, team, etc.


   Random quote: We must not say every mistake is a foolish one.: Cicero

   Latest queries: often, detailing, pesky, provo, integrity, shave, since, stack, foyer, still, tends, voice, almond, wart, province, nanny, barbed, province, bigwig, blazer,

   Ra mắt công cụ luyện ngữ âm tại: https://ipa.tudien.net