womanizer

US: /ˈwʊməˌnaɪzɝ/


English Vietnamese dictionary


womanizer
  • danh từ
    • người có quan hệ lăng nhăng, người có quan hệ không đứng đắn (người đàn ông có quan hệ tình dục với nhiều phụ nữ)