wen

US: /ˈwɛn/
UK: /wˈɛn/


English Vietnamese dictionary


wen /wen/
 • danh từ
  • (y học) bướu giáp
  • (y học) u mỡ
  • (thông tục) thành phố quá đông đúc
  • the great wen
   • Luân đôn