unpasteurized
English Vietnamese dictionary


unpasteurized
  • tính từ, cũng unpasteurised
    • chưa được diệt khuẩn (bằng nhiệt), chưa được tiệt trùng (bằng nhiệt)