tiền đạo


nghĩa:
tiền đạo 

danh từ
 

() đạo quân đi trước mở đường: trực tiếp chỉ huy tiền đạo 

tuyến đầu của một đội bóng: hàng tiền đạo * đá ở vị trí tiền đạo 

cầu thủ hoạt động ở vị trí tuyến đầu, có nhiệm vụ chủ yếu là tiến công: đội hình có hai tiền đạo