take

US: /ˈteɪk/
UK: /tˈe‍ɪk/


English Vietnamese dictionary


take /teik/
 • danh từ
  • sự cầm, sự nắm, sự lấy
  • chầu, mẻ (số lượng săn được, câu được, bắt được)
   • a great take of fish: mẻ cá lớn
  • tiền thu (trong buổi hoà nhạc, diễn kịch)
  • (điện ảnh) cảnh quay (vào phim)
  • ngoại động từ took; taken
   • cầm, nắm, giữ
    • to take something in one's hand: cầm vật gì trong tay
    • to take someone by the throat: nắm cổ ai
   • bắt, chiếm
    • to be taken in the act: bị bắt quả tang
    • to take a fortress: chiếm một pháo đài
   • lấy, lấy đi, lấy ra, rút ra, trích ra
    • if you take 5 from 12 you have 7 left: lấy 12 trừ 5, anh sẽ còn lại 7
   • mang, mang theo, đem, đem theo
    • you must take your raincoat: anh phải mang theo áo mưa
    • take this letter to the post: hãy mang bức thư này ra nhà bưu điện
   • đưa, dẫn, dắt
    • I'll take the children for a walk: tôi sẽ dẫn bọn trẻ con đi chơi
    • the tram will take you there in ten minutes: xe điện sẽ đưa anh đến đó trong mười phút
   • đi, theo
    • to take a bus: đi xe buýt
    • we must have taken the wrong road: hẳn là chúng tôi đi lầm đường
   • thuê, mướn, mua
    • to take a ticket: mua vé
    • to take a house: thuê một căn nhà
   • ăn, uống, dùng
    • will you take tea or coffee?: anh uống (dùng) trà hay cà phê?
    • to take breakfast: ăn sáng, ăn điểm tâm
    • to take 39 in boot: đi giày số 39
   • ghi, chép, chụp
    • to take notes: ghi chép
    • to have one's photograph taken: để cho ai chụp ảnh
   • làm, thực hiện, thi hành
    • to take a journey: làm một cuộc du lịch
    • to take a bath: đi tắm
   • lợi dụng, nắm
    • to take the opportunity: lợi dụng cơ hội, nắm lấy cơ hội
    • to take advantage of: lợi dụng
   • bị, mắc, nhiễm
    • to take cold: bị cảm lạnh, bị nhiễm lạnh
    • to be taken ill: bị ốm
   • coi như, cho là, xem như, lấy làm, hiểu là, cảm thấy
    • to take a joke in earnest: coi đùa làm thật
    • do you take my meaning?: anh có hiểu ý tôi không?
   • đòi hỏi, cần có, yêu cầu, phải
    • it would take a strong man to move it: phải có một người khoẻ mới chuyển nổi cái này đi
    • it does not take more than two minutes to do it: làm cái đó không (đòi hỏi) mất quá hai phút
   • chịu, chịu đựng, tiếp, nhận
    • to take a beating: chịu một trận đòn
    • enemy troops took many casualties: quân địch bị tiêu diệt nhiều
    • to take all the responsibility: chịu (nhận) hết trách nhiệm
   • được, đoạt; thu được
    • to take a first prize in...: được giải nhất về...
    • to take a degree at the university: tốt nghiệp đại học
   • chứa được, đựng
    • the car can't take more than six: chiếc xe không chứa được quá sáu người
   • mua thường xuyên, mua dài hạn (báo, tạp chí...)
    • the "Times" is the only paper he takes: tờ " Thời báo" là tờ báo độc nhất anh ấy mua dài hạn
   • quyến rũ, hấp dẫn, lôi cuốn
    • to be taken with: bị lôi cuốn, bị quyến rũ, say mê, say đắm
   • vượt qua, đi tới, nhảy vào; trốn tránh ở
    • to take an obstacle: vượt qua một điều trở ngại, vượt qua một vật chướng ngại
    • the thoroughbred takes the hedge with greatest ease: con ngựa nòi vượt qua hàng rào một cách hết sức dễ dàng
    • to take the water: nhảy xuống nước
    • the bandits had taken the forest: bọn cướp đã trốn vào rừng
  • nội động từ
   • bắt, bén (lửa); ngấm, có hiệu lực (thuốc)
    • the medicine did not take: thuốc không có hiệu lực
   • ăn ảnh
    • she does not take well: cô ta không ăn ảnh lắm
   • thành công, được ưa thích
    • his second play took even more than the first: vở kịch thứ hai của ông ta còn thành công hơn cả vở kịch thứ nhất
   • to take after
    • giống
   • he takes after his uncle: nó giống ông chú nó
   • to take along
    • mang theo, đem theo
   • I'll take that book along with me: tôi sẽ mang theo cuốn sách này với tôi
   • to take aside
    • kéo ra một chỗ, đưa ra một chỗ để nói riêng
   • to take away
    • mang đi, lấy đi, đem đi, cất đi
   • to take back
    • lấy lại, mang về, đem về
   • to take back one's words: nói lại, rút lui ý kiến
   • to take down
    • tháo xuống, bỏ xuống, hạ xuống
   • tháo ra, dỡ ra
   • ghi chép
   • làm nhục, sỉ nhục
   • nuốt khó khăn
   • to take from
    • giảm bớt, làm yếu
   • to take in
    • mời vào, đưa vào, dẫn vào, đem vào (người đàn bà mình sẽ ngồi cạnh ở bàn tiệc)
   • tiếp đón; nhận cho ở trọ
    • to take in lodgers: nhận khách trọ
   • thu nhận, nhận nuôi
    • to take in an orphan: nhận nuôi một trẻ mồ côi
   • mua dài hạn (báo chí...)
   • nhận (công việc) về nhà làm
    • to take in sewing: nhận đồ khâu về nhà làm
   • thu nhỏ, làm hẹp lại
    • to take in a dress: khâu hẹp cái áo
   • gồm có, bao gồm
   • hiểu, nắm được, đánh giá đúng
    • to take in a situation: nắm được tình hình
   • vội tin, nhắm mắt mà tin
    • to take in a statement: nhắm mắt mà tin một bản tuyên bố
   • lừa phỉnh, lừa gạt, cho vào tròng, cho vào bẫy
   • to take into
    • đưa vào, để vào, đem vào
   • to take someone into one's confidence: thổ lộ chuyện riêng với ai
   • to take it into one's head (mind): có ý nghĩ, có ý định
   • to take off
    • bỏ (mũ), cởi (quần áo); giật ra, lấy đi, cuốn đi
   • to take off one's hat to somebody: thán phục ai
   • dẫn đi, đưa đi, tiễn đưa (ai)
    • to take oneself off: ra đi, bỏ đi
   • nhổ đi, xoá bỏ, làm mất tích
   • nuốt chửng, nốc, húp sạch
   • bớt, giảm (giá...)
   • bắt chước; nhại, giễu
   • (thể dục,thể thao) giậm nhảy
   • (hàng không) cất cánh
   • to take on
    • đảm nhiệm, nhận làm, gách vác
   • to take on extra work: nhận làm việc thêm (việc ngoài giờ)
   • to take on responsibilities: đảm nhận trách nhiệm
   • nhận đánh cuộc, nhận lời thách đố
    • to take someone on at billiards: nhận đấu bi a với ai
    • to take on a bet: nhận đánh cuộc
   • nhận vào làm, thuê, mướn (người làm...)
   • dẫn đi tiếp
   • (thông tục) choáng váng, xúc động mạnh, bị kích thích; làm hoảng lên
   • to take out
    • đưa ra, dẫn ra ngoài
   • lấy ra, rút ra; xoá sạch, tẩy sạch, làm mất đi
    • to take out a stain: xoá sạch một vết bẩn
    • to take it out of: rút hết sức lực (của ai), làm (ai) mệt lử; trả thù (ai)
   • nhận được, được cấp, được phát (bằng, giấy phép, giấy đăng ký...)
   • nhận (cái gì...) để bù vào; nhận số lượng tương đương để bù vào
    • as he could not get paid he took it out in goods: vì nó không lấy được tiền nên phải lấy hàng bù vào
   • to take over
    • chuyển, chở, đưa, dẫn qua (đường, sông...)
   • tiếp quản, kế tục, nổi nghiệp, tiếp tục
    • we take over Hanoi in 1954: chúng ta tiếp quản Hà nội năm 1954
    • to take over the watch: thay (đổi) phiên gác
   • to take to
    • dùng đến, nhờ cậy đến, cần đến
   • the ship was sinking and they had to take to the boats: tàu bị chìm và họ phải dùng đến thuyền
   • chạy trốn, trốn tránh
    • to take to flight: bỏ chạy, rút chạy
    • to take to the mountain: trốn vào núi
   • bắt đầu ham thích, bắt đầu say mê, tập, nhiễm
    • to take to drinking: bắt đầu nghiện rượu
    • to take to bad habits: nhiễm những thói xấu
    • to take to chemistry: ham thích hoá học
   • có cảm tình, ưa, mến
    • the baby takes to her murse at once: đứa bé mến ngay người vú
    • to take to the streets: xuống đường (biểu tình, tuần hành...)
   • to take up
    • nhặt, cầm lên, lượm lên; đưa lên, dẫn lên, mang lên
   • cho (hành khách) lên (ô tô, xe lửa)
    • the car stops to take up passengers: xe đỗ lại cho hành khách lên, xe đỗ lại lấy khách
   • tiếp tục (một công việc bỏ dở...)
   • chọn (một nghề); đảm nhiệm, gánh vác (một công việc)
   • thu hút, choán, chiếm (thời gian, tâm trí...)
   • hút, thấm
    • sponges take up water: bọt biển thấm (hút) nước
   • bắt giữ, tóm
    • he was taken up by the police: nó bị công an bắt giữ
   • (thông tục) la rầy, quở mắng, trách móc
   • ngắt lời (ai...)
   • đề cập đến, xét đến, bàn đến (một vấn đề)
   • hiểu
    • to take up someone's idea: hiểu ý ai
   • nhận, áp dụng
    • to take up a bet: nhận đánh cuộc
    • to take up a challenge: nhận lời thách
    • to take up a method: áp dụng một phương pháp
   • móc lên (một mũi đan tuột...)
    • to take up a dropped stitch: móc lên một mũi đan tuột
   • vặn chặt (chỗ jơ); căng (dây cáp)
   • to take up with
    • kết giao với, giao thiệp với, đi lại với, thân thiết với, chơi bời với
   • to take aim
    • (xem) aim
   • to take one's chance
    • (xem) chance
   • to take earth
    • chui xuống lỗ (đen & bóng)
   • to take one's life in one's hand
    • liều mạng

  Advanced English dictionary


  verb, noun
  + verb
  (took )
  carry / lead
  1 ~ sth (with you)
  ~ sth (to sb)
  ~ (sb) sth to carry or move sth from one place to another: [VN] I forgot to take my bag with me when I got off the bus. + Take this to the bank for me, would you? + [VN, VNN] Shall I take a gift to my host family? + Shall I take my host family a gift?
  2 to go with sb from one place to another, especially to guide or lead them: [VN] It's too far to walk-I'll take you by car. + A boy took us to our room. + [VN -ing] I'm taking the kids swimming later. + [VN to inf] The boys were taken to see their grandparents most weekends.
  3 [VN +adv./prep.] to make sb/sth go from one level, situation, etc. to another: Her energy and talent took her to the top of her profession. + The new loan takes the total debt to $100 000. + I'd like to take my argument a stage further.
  reach and hold
  4 [VN] to put your hands or arms around sb/sth and hold them/it; to reach for sb/sth and hold them/it: I passed him the rope and he took it. + Free newspapers:
  please take one. + Can you take (= hold) the baby for a moment? + He took her hand / took her by the hand (= held her hand, for example to lead her somewhere). + She took the child in her arms and kissed him.

  remove
  5 [VN +adv./prep.] to remove sth/sb from a place or a person: Will you take your books off the table? + The sign must be taken down. + He took some keys out of his pocket. + My name had been taken off the list. + She was playing with a knife, so I took it away from her. + (informal) She was playing with a knife, so I took it off her. + (figurative) The new sports centre will take the pressure off the old one.
  6 [VN] to remove sth without permission or by mistake: Someone has taken my scarf. + Did the burglars take anything valuable? + (figurative) The storms took the lives of 50 people.
  7 [VN] ~ sth from sth / out of sth to get sth from a particular source: The scientists are taking water samples from the river. + Part of her article is taken straight (= copied) out of my book. + The machine takes its name from its inventor.
  capture
  8 ~ sth (from sb) to capture a place or person; to get control of sth: [VN] The rebels succeeded in taking the town. + The state has taken control of the company. + [VN-N] The rebels took him prisoner. + He was taken prisoner by the rebels.
  choose / buy
  9 [VN] to choose, buy or rent sth: I'll take the grey jacket. + We took a room at the hotel for two nights.
  10 [VN] (formal) to buy a newspaper or magazine regularly: We take the 'Express'.
  eat / drink
  11 [VN] to eat, drink, etc. sth: Do you take sugar in your coffee? + The doctor has given me some medicine to take for my cough. + He started taking drugs (= illegal drugs) at college.
  mathematics
  12 [VN] ~ A (away) from B
  ~ A away (not used in the progressive tenses) to reduce one number by the value of another
  Synonym: SUBTRACT
  Take 5 from 12 and you're left with 7. + (spoken, informal) 80 take away 5 is 75.
  write down
  13 [VN] to find out and record sth; to write sth down: The police officer took my name and address. + Did you take notes in the class?
  photograph
  14 [VN] to photograph sb/sth: to take a photograph / picture / snapshot of sb/sth + to have your picture / photo taken
  measurement
  15 [VN] to test or measure sth: to take sb's pulse / temperature + I need to have my blood pressure taken.
  seat
  16 [VN] to sit down in or use a chair, etc: Are these seats taken? + Come in; take a seat.
  give example
  17 [VN] used to introduce sb/sth as an example: Lots of couples have problems in the first year of marriage. Take Ann and Paul.
  accept / receive
  18 [VN] (not usually used in the progressive tenses or in the passive) to accept or receive sth: If they offer me the job, I'll take it. + She was accused of taking bribes. + Does the hotel take credit cards? + I'll take the call in my office. + Why should I take the blame for somebody else's mistakes? + If you take my advice you'll have nothing more to do with him. + Will you take $10 for the book (= will you sell it for $10)? + The store took (= sold goods worth) $100 000 last week.
  19 [VN] (not usually used in the progressive tenses) to accept sb as a customer, patient, etc: The school doesn't take boys (= only has girls). + The dentist can't take any new patients.
  20 [VN] (not usually used in the progressive tenses) to experience or be affected by sth: The school took the full force of the explosion. + Can the ropes take the strain (= not break)? + The team took a terrible beating.
  21 [VN] [no passive] (not usually used in the progressive tenses) to be able to bear sth: She can't take criticism. + I don't think I can take much more of this heat. + I find his attitude a little hard to take.
  22 [VN +adv./prep.] to react to sth/sb in a particular way: He took the criticism surprisingly well. + These threats are not to be taken lightly. + I wish you'd take me seriously. + She took it in the spirit in which it was intended.
  consider
  23 ~ sth (as sth) (not used in the progressive tenses) to understand or consider sth in a particular way: [VN] She took what he said as a compliment. + How am I supposed to take that remark? + Taken overall, the project was a success. + [VN to inf] What did you take his comments to mean?
  24 ~ sb/sth for sb/sth / to be sb/sth (not used in the progressive tenses) to consider sb/sth to be sb/sth, especially when you are wrong: [VN] Even the experts took the painting for a genuine Van Gogh. + (spoken) Of course I didn't do it! What do you take me for (= what sort of person do you think I am)? + [VN to inf] I took the man with him to be his father.
  have feeling / opinion
  25 [VN] (not usually used in the progressive tenses) to have a particular feeling, opinion or attitude: My parents always took an interest in my hobbies. + Don't take offence (= be offended) at what I said. + I took an instant dislike to him. + He takes the view that children are responsible for their own actions.
  action
  26 [VN] to use a particular course of action in order to deal with or achieve sth: The government is taking action to combat drug abuse. + We need to take a different approach to the problem.
  27 [VN] used with nouns to say that sb is doing sth, performing an action, etc: to take a step / walk / stroll + to take a bath / shower / wash + to take a look / glance + to take a bite / drink / sip + to take a deep breath + to take a break / rest + No decision will be taken on the matter until next week.
  form / position
  28 [VN] to have a particular form, position or state: Our next class will take the form of a debate. + The new President takes office in January.
  time
  29 [no passive] to need or require a particular amount of time: [VN] The journey to the airport takes about half an hour. + It takes about half an hour to get to the airport. + [VNN] It took her three hours to repair her bike. + [VN to inf] That cut is taking a long time to heal. + [VNN, VN] It'll take her time to recover from the illness. + It'll take time (= take a long time) for her to recover from the illness. + [V] I need a shower-I won't take long. + The official seemed to take hours to examine my passport. - LAST
  need
  30 [no passive] to need or require sth in order to happen or be done: [VN to inf] It only takes one careless driver to cause an accident. + It doesn't take much to make her angry. + [VN] (informal) He didn't take much persuading (= he was easily persuaded).
  31 [VN] [no passive] (not used in the progressive tenses) (of machines, etc.) to use sth in order to work: All new cars take unleaded petrol.
  size of shoes / clothes
  32 [VN] [no passive] (not used in the progressive tenses) to wear a particular size in shoes or clothes: What size shoes do you take?
  hold / contain
  33 [VN] [no passive] (not used in the progressive tenses) to have enough space for sth/sb; to be able to hold or contain a particular quantity: The bus can take 60 passengers. + The tank takes 50 litres.
  teach / lead
  34 [VN] ~ sb (for sth)
  ~ sth to be the teacher or leader in a class or a religious service: The head teacher usually takes us for French. + Mr Perkins took the morning service.
  study
  35 [VN] to study a subject at school, college, etc: She is planning to take a computer course. + How many subjects are you taking this year?
  exam
  36 [VN] to do an exam or a test: When did you take your driving test?
  transport / road
  37 [VN] to use a form of transport, a road, a path, etc. to go to a place: to take the bus / plane / train + to take a cab + Take the second road on the right. + It's more interesting to take the coast road.
  go over / around
  38 [VN] to go over or around sth: The horse took the first fence well. + He takes bends much too fast.
  in football
  39 [VN] (of a person playing football, etc.) to kick or throw the ball from a fixed or agreed position: to take a penalty / free kick / corner
  vote / survey
  40 [VN] to use a particular method to find out people's opinions: to take a vote / poll / survey
  be successful
  41 [V] to be successful; to work: The skin graft failed to take.
  grammar
  42 [VN] (not used in the progressive tenses) (of verbs, nouns, etc.) to have or require sth when used in a sentence or other structure: The verb 'rely' takes the preposition 'on'.
  Idioms: Most idioms containing take are at the entries for the nouns and adjectives in the idioms, for example take the biscuit is at biscuit.
  I / you, etc. can't take sb anywhere (informal, often humorous) used to say that you cannot trust sb to behave well in public: You haven't spilled your coffee again! I can't take you anywhere!
  have (got) what it takes (informal) to have the qualities, ability, etc. needed to be successful
  take sth as it comes
  take sb as they come to accept sth/sb without wishing it/them to be different or without thinking about it/them very much in advance: She takes life as it comes.
  take it (that ...) to suppose; to ASSUME: I take it you won't be coming to the party?
  take it from me (that ...) (informal) used to emphasize that what you are going to say is the truth: Take it from me-he'll be a millionaire before he's 30.
  take it on / upon yourself to do sth to decide to do sth without asking permission or advice
  take it or leave it used to say that you do not care if sb accepts or rejects your offer
  take it / a lot out of sb to make sb physically or mentally tired: Taking care of small children takes it out of you.
  take some / a lot of doing (informal) to need a lot of effort or time; to be very difficult to do
  Phrasal Verbs: take sb aback [usually passive] to shock or surprise sb very much
  take after sb [no passive]
  1 (not used in the progressive tenses) to look or behave like an older member of your family, especially your mother or father: Your daughter doesn't take after you at all.
  2 (AmE, informal) to follow sb quickly: I was afraid that if I started running the man would take after me.
  take against sb/sth [no passive] (old-fashioned, BrE) to start not liking sb/sth for no clear reason
  take sb/sth<->apart (informal)
  1 to defeat sb easily in a game or competition: We were simply taken apart by the other team.
  2 to criticize sb/sth severely: In his speech he took the opposition apart.
  take sth<->apart to separate a machine or piece of equipment into the different parts that it is made of
  Synonym: DISMANTLE
  take sth<->away
  1 to make a feeling, pain, etc. disappear: I was given some pills to take away the pain.
  2 (BrE) (AmE take sth<->out) to buy cooked food at a restaurant and carry it away to eat, for example at home: Two burgers to take away, please.
  related noun TAKEAWAY, TAKEOUT
  take away from sth [no passive] to make the effort or value of sth seem less: I don't want to take away from his achievements, but he couldn't have done it without my help.
  take sb<->back to allow sb, such as your husband, wife or partner, to come home after they have left because of a problem
  take sb back (to ...) to make sb remember sth: The smell of the sea took him back to his childhood. + That song takes me back 30 years.
  take sth<->back
  1 if you take sth back to a shop/store, or a shop/store takes sth back, you return sth that you have bought there, for example because it is the wrong size or does not work
  2 to admit that sth you said was wrong or that you should not have said it: OK, I take it all back!
  take sth<->down
  1 to remove a structure, especially by separating it into pieces: to take down a tent / fence + Workmen arrived to take down the scaffolding.
  2 to pull down a piece of clothing worn below the waist without completely removing it: to take down your trousers / pants
  3 to write sth down: Reporters took down every word of his speech.
  take sb<->in
  1 to allow sb to stay in your home: to take in lodgers + He was homeless, so we took him in.
  2 [often passive] to make sb believe sth that is not true
  Synonym: DECEIVE
  She took me in completely with her story. + Don't be taken in by his charm-he's ruthless.
  take sth<->in
  1 to absorb sth into the body, for example by breathing or swallowing: Fish take in oxygen through their gills.
  related noun INTAKE
  2 to make a piece of clothing narrower or tighter: This dress needs to be taken in at the waist.
  How much is my share of the take?
  3 ~ on sth (informal) the particular opinion or idea that sb has about sth: What's his take on the plan? + Branagh's new take on the Romeo and Juliet story (= his way of presenting it)
  See also - DOUBLE TAKE
  Idioms: be on the take (informal) to accept money from sb for helping them in a dishonest or illegal way

  Thesaurus dictionary


  v.
  1 grip, seize, grasp, clasp, get, get or take hold of, grab, snatch, clutch, catch, capture, obtain, lay hold of, lay (one's) hands on, procure, acquire, gain (possession of), take possession of, secure, win, carry off, abduct, Colloq nab:
  The police took him into custody. He takes what he can get. When it comes to ineptitude, Sue certainly takes the prize.
  2 pick, select, choose, opt for, settle or decide or fasten on or upon:
  When you get to the fork, take the road to the left.
  3 appropriate, arrogate, extract, carry off or away, steal, purloin, pilfer, filch, palm, rob, shoplift, pocket, remove, walk off or away with, run or make off or away with; embezzle, misappropriate, peculate; plagiarize, pirate; Colloq lift, swipe, snitch, Chiefly Brit pinch, nick, Slang knock off, hook, rip off, liberate, US boost, crook:
  They took what didn't belong to them.
  4 reserve, book, engage; hire, rent, lease:
  He took a room in a small hotel, where he began to write detective fiction.
  5 acquire, get, adopt; assume, derive, obtain, draw, receive, inherit:
  He has taken his bad manners from you. The film takes its title from the book.
  6 accept, receive, bear, withstand, stand, endure, weather, tolerate, abide, brave, go through, undergo, suffer, submit to, swallow, Colloq put up with, brook, stomach, Brit stick:
  She took the news about Leon's relapse quite well. I have taken quite enough from you already.
  7 assume, bear, undertake, adopt, arrogate; acknowledge, accept:
  Kevin took full responsibility for the mistake.
  8 believe, think, judge, deem, hold, feel; take for, assess (as), consider (as), regard (as), view (as), accept (for):
  I take people to be honest till proven otherwise. She took him for a fool when they first met.
  9 carry, convey, bear, transport, bring, deliver, ferry; haul, cart:
  Will this train take me to Aylesbury? They took the bicycle to Old Lyme in a van.
  10 take up, study, be involved or occupied in or with, apply oneself to, learn; read, Colloq tackle:
  I cannot believe that Doreen is taking home economics. He took a course in car maintenance.
  11 prove or be effective or efficacious or operative or functional, take effect, take hold, operate, function, work, perform, Colloq do the trick:
  If the transplant fails to take, the doctors will have to operate again.
  12 exact, extract, get:
  She took revenge by denying him certain privileges.
  13 swallow, eat, consume, ingest, devour, gulp down, gobble up or down, wolf, bolt; drink, imbibe, quaff; inhale:
  Rudolf takes pills of every conceivable colour. The doctor said I could take a wee nip now and then. Sonya stepped out to take a breath of fresh air.
  14 subtract, deduct, remove, take away, take from, take off:
  Take three from five. Five, take away two, leaves three. It's cheaper when you've taken off the discount.
  15 end, terminate, annihilate, wipe out; kill:
  The assault on Leningrad took tens of thousands of lives. The Lord giveth and the Lord taketh away.
  16 require, demand, need, necessitate, call for:
  Remember, it takes two to tango. It took him two years to complete the fresco. It takes six to sail his yawl.
  17 hold, contain, accommodate, accept, fit in:
  This storage bin cannot take anything else, it's completely full.
  18 convey, lead, conduct; escort, convoy, guide, accompany:
  This road takes you directly to the yacht club. He asked to be taken to the manager's office.
  19 understand, gather, interpret, perceive, apprehend, deduce, conclude, infer, judge, deem, assume, suppose, imagine, see:
  I take it from your expression that you've had bad news.
  20 charm, captivate, capture, attract, lure, allure:
  There was something about him that took her fancy.
  21 use, employ, make use of, establish, put in(to) place, adopt, put into effect, effect, apply; resort to, have recourse to, turn to:
  The police have taken measures to ensure that it doesn't happen again.
  22 clear, get or go over or past or round or through:
  Browning's Delight took the last jump easily. He must have taken that corner at 90!
  23 experience, entertain, feel:
  She seemed to take an instant dislike to me.
  24 express, voice, raise, put forth:
  I hope you will not take objection or exception to what I am about to tell you.
  25 cause or make or induce or drive or persuade (someone) to go or be:
  What takes you to M laga in August?
  26 act, assume, play, perform:
  I'm taking the part of the wicked witch in the local pantomime.
  27 bilk, cheat, swindle, defraud, Colloq con, Brit fiddle:
  When he examined his wallet he realized he'd been taken.
  28 take aback. astound, astonish, surprise, startle, shock:
  She was really taken aback at the news.
  29 take after. a resemble, look like, be the spitting image or the spit and image of, favour, remind one of, Colloq be a chip off the old block:
  He takes after his grandfather.
  (b) Sometimes, take off after. chase, follow, run after, pursue:
  When the man stole the newspaper and ran, the shopkeeper took after him at a gallop.
  30 take back. retract, withdraw, recant, disavow, repudiate:
  He now wants to take back what he said about you.
  31 take down.
  (a) note, make a note or memo or memorandum of, write down, record, put or set down, put in writing, document, transcribe, chronicle:
  Please take down what I am about to tell you.
  (b) debase, deflate, lower, diminish, belittle, depreciate, deprecate, humble, humiliate, shame, disparage, degrade, disgrace:
  She certainly took that pompous ass down a peg or two.
  32 take in.
  (a) accommodate, receive, let in, quarter, board, lodge:
  When her children grew up and left home, she decided to take in lodgers.
  (b) deceive, fool, trick, impose upon, overcharge, cheat, mulct, defraud, cozen, bilk, dupe, gull, hoodwink, swindle, Colloq bamboozle, con, pull the wool over (someone's) eyes, Slang Brit do:
  He was really taken in by that time-share deal.
  (c) include, subsume, embrace, comprise, cover, encompass, contain:
  Our sales figures take in all of North America, not just Canada.
  33 take it.
  (a) withstand or tolerate or survive punishment or abuse, survive:
  The Marines are extremely tough and can take it.
  (b) See 20, above.
  34 take off. a remove, doff, strip or peel off, discard, divest (oneself) of:
  Take off your hat in the house.
  (b) satirize, lampoon, caricature, mock, parody, travesty, burlesque, mimic, imitate, Colloq spoof, Brit send up:
  It is not always easy to take off members of the Cabinet.
  (c) depart, leave, go (away), decamp; fly off, become airborne, lift off, blast off; Colloq skedaddle, make (oneself) scarce, Slang hit the road, scram, beat it, split:
  You'd better take off before they find you here. The plane is due to take off at 18.35.
  35 take on.
  (a) hire, engage, employ, enrol, enlist, retain:
  We are so busy that we have taken on ten new people.
  (b) challenge, rival, face, contend against, oppose, match or pit (oneself) against, vie with, fight:
  Are you in any condition to take on the champion?
  (c) assume, accept, undertake, tackle:
  You might be taking on more than you bargained for.
  36 take out. entertain, escort, invite out; court, woo:
  He took her out to dinner at a Chinese restaurant.
  37 take over. assume or take or usurp or gain control or possession or command of:
  A huge conglomerate is trying to take over our company.
  38 take to.
  (a) like, find pleasant or pleasing, feel affection or liking or affinity for, find suitable:
  We took to each other the very first time we met. He took to computers as a duck takes to water.
  (b) leave or depart or take off for, run for, head for, flee to, make for:
  When the attack came, the villagers took to the hills.
  39 take up.
  (a) pick up, accept, agree to, acquiesce to, accede to:
  She took up his offer, and they've been married for forty years.
  (b) assume, resume, carry on, continue, go on with, follow on with, pick up:
  After a pause, he took up the thread of the story once more.
  (c) espouse, embrace, become interested or involved in, support, sponsor, advocate:
  She took up the cause of women's rights at her age?
  (d) occupy, cover, use (up), fill (up):
  Bernard's exercise equipment now takes up half the living-room.
  (e) deal with, treat, consider, bring up, raise:
  Next week our panellists will take up the question, 'Who benefits from education?'
  n.
  40 revenue, takings, yield, return, receipts, proceeds, gain, profit(s); gate, box office:
  How much was the take from the first day?

  Collocation dictionary


  ADV.

  well | badly
  She took the news of her father's death very badly.
  | seriously
  I wanted to be taken seriously as an artist.
  | philosophically
  Harry took his rejection philosophically.

  PREP.

  as
  He took what I said as a criticism.
  PHRASAL VERBS take to sth

  ADV.

  kindly
  They won't take kindly to being ordered about.


  Concise English dictionary


  taken|took|takes|takingteɪk
  noun
  +the income or profit arising from such transactions as the sale of land or other property
  +the act of photographing a scene or part of a scene without interruption
  verb
  +carry out
  +require (time or space)
  +take somebody somewhere
  +get into one's hands, take physically
  +take on a certain form, attribute, or aspect
  +interpret something in a certain way; convey a particular meaning or impression
  +take something or somebody with oneself somewhere
  +take into one's possession
  +require as useful, just, or proper
  +pick out, select, or choose from a number of alternatives
  +travel or go by means of a certain kind of transportation, or a certain route
  +receive willingly something given or offered
  +assume, as of positions or roles
  +take into consideration for exemplifying purposes
  +experience or feel or submit to
  +make a film or photograph of something
  +remove something concrete, as by lifting, pushing, or taking off, or remove something abstract
  +serve oneself to, or consume regularly
  +accept or undergo, often unwillingly
  +make use of or accept for some purpose
  +take by force
  +occupy or take on
  +admit into a group or community
  +ascertain or determine by measuring, computing or take a reading from a dial
  +be a student of a certain subject
  +take as an undesirable consequence of some event or state of affairs
  +head into a specified direction
  +aim or direct at; as of blows, weapons, or objects such as photographic equipment
  +be seized or affected in a specified way
  +have with oneself; have on one's person
  +engage for service under a term of contract
  +receive or obtain by regular payment
  +buy, select
  +to get into a position of having, e.g., safety, comfort
  +have sex with; archaic use
  +lay claim to; as of an idea
  +be designed to hold or take
  +be capable of holding or containing
  +develop a habit
  +proceed along in a vehicle
  +obtain by winning
  +be stricken by an illness, fall victim to an illness