tức tưởi


nghĩa:
tức tưởi 

tính từ
 

từ gợi tả tiếng nấc lên thành từng cơn của người đang chất chứa nhiều đau khổ, uất ức trong lòng: khóc tức tưởi * giọng nghẹn ngào tức tưởi