smorgasbord

US: /ˈsmɔɹɡəsˌbɔɹd/


English Vietnamese dictionary


smorgasbord
  • danh từ
    • bữa ăn với nhiều món nóng hay nguội phục vụ trong quán ăn

Advanced English dictionary


+ noun
[U, sing.] (from Swedish) a meal at which you serve yourself from a large range of hot and cold dishes