sướt mướt


nghĩa:
sướt mướt 

tính từ
 

(khóc) nhiều và lâu không dứt, nước mắt đầm đìa: khóc sướt mướt 

có tác dụng gây tâm trạng buồn bã, yếu đuối và dai dẳng không dứt: giọng ca sướt mướt * phim tình cảm sướt mướt