pseudo

US: /ˈsudoʊ/
UK: /sˈuːdə‍ʊ/


English Vietnamese dictionary


pseudo
  • tính từ
    • giả, giả tạo, không chân thật, giả mạo, không thành thật