ngân nga


nghĩa:
ngân nga 

động từ
 

(âm thanh) ngân như kéo dài mãi: tiếng chuông ngân nga * giọng nói ngân nga như hát