nườm nượp


nghĩa:
nườm nượp 

tính từ
 

(di chuyển) đông, nhiều và liên tục, hết lớp này tiếp đến lớp khác: người đi lại nườm nượp * khách đông nườm nượp