lymphatic

US: /ˌɫɪmˈfætɪk/
UK: /lɪmfˈætɪk/


English Vietnamese dictionary


lymphatic /lim'fætik/
 • tính từ
  • (sinh vật học) (thuộc) bạch huyết
   • lymphatic system: hệ bạch huyết
  • nhẽo nhợt (cơ); xanh xao; phờ phạc
  • danh từ
   • mạch bạch huyết