lồn


nghĩa:
lồn danh từ
 

(thô tục) âm hộ (của người).