khuya


nghĩa:
khuya 

tính từ
 

muộn về đêm: thức khuya dậy sớm * "Anh buồn có chốn thở than, Em buồn như ngọn đèn tàn thắp khuya." (ca dao) 

danh từ
 

khoảng thời gian từ nửa đêm đến gần sáng: một giờ khuya * đi từ mờ sáng đến khuya mới về