inauguratory
English Vietnamese dictionary


inauguratory /i'nɔ:gjurəl/ (inauguratory) /i'nɔ:gjurətəri/
 • tính từ
  • (thuộc) buổi khai mạc; (thuộc) lễ khánh thành
   • an inaugural address (speech): bài diễn văn khai mạc
  • mở đầu, khai trương
   • the inaugural perfomance of a new theatre: cuộc biểu diễn khai trương của một nhà hát mới
 • danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
  • lễ nhậm chức (của tổng thống Mỹ...)
  • bài diễn văn khai mạc; bài diễn văn nhậm chức (của tổng thống Mỹ...)