gườm


nghĩa:
gườm 

động từ
 

nhìn thẳng không chớp với vẻ giận dữ, đe doạ: hai bên gườm nhau * đưa mắt gườm con