dwarves

US: /ˈdwɔɹvz/
UK: /dwˈɔːvz/


English Vietnamese dictionary


dwarf /dwɔ:f/
 • tính từ
  • lùn, lùn tịt; nhỏ xíu; còi cọc
  • danh từ
   • người lùn, con vật lùn, cây lùn
   • (thần thoại,thần học) chú lùn (trong thần thoại các nước Bắc-âu)
   • ngoại động từ
    • làm lùn tịt; làm cọc lại, làm còi cọc
    • làm có vẻ nhỏ lại
     • the little cottage is dwarfed by the surrounding trees: những cây bao quanh làm cho túp lều nhỏ bé trông càng có vẻ nhỏ hơn

   Thesaurus dictionary


   v.
   overshadow, dominate, diminish, minimize:
   The new tower dwarfs the older buildings.

   Concise English dictionary


   dwarves|dwarfs|dwarfed|dwarfingdwɔːf
   noun
   +a person who is markedly small
   +a legendary creature resembling a tiny old man; lives in the depths of the earth and guards buried treasure
   verb
   +make appear small by comparison
   +check the growth of