cheater

US: /ˈtʃitɝ/
UK: /t‍ʃˈiːtɐ/


English Vietnamese dictionary


cheater /'tʃi:tə/
  • danh từ
    • người lừa đảo, người gian lận; tên cờ bạc bịp