chamfer


UK: /t‍ʃˈæmfɐ/


English Vietnamese dictionary


chamfer /'fʃəmfə/
 • danh từ
  • mặt vạt cạnh (gỗ, đá)
  • đường xoi (cột)
  • ngoại động từ
   • vạt cạnh (gỗ đá)
   • xoi đường (cột)