chĩa


nghĩa:
chĩa 

danh từ
 

dụng cụ có cán dài, đầu có một hoặc vài ba răng nhọn, sắc, thường dùng để đâm bắt cá.

động từ
 

đâm bằng chĩa: đi chĩa cá 

hướng thẳng mũi nhọn, hoặc đầu mũi nói chung vào một hướng, một mục tiêu nào đó: chĩa súng vào ngực * nòng pháo chĩa lên trời