chìm đắm


nghĩa:
chìm đắm 

động từ
 

bị bao phủ hoàn toàn bởi một cái gì có phạm vi tác động lớn: cảnh vật chìm đắm trong màn sương * con tàu bị chìm đắm giữa biển khơi 

mắc sâu vào cái gì đó, khó thoát ra khỏi (thường là cái không hay): chìm đắm trong vòng truỵ lạc