cai sữa


nghĩa:
cai sữa 

động từ
 

thôi hẳn không cho bú nữa, mà nuôi bằng những thức ăn khác thay cho sữa: lợn con đã cai sữa * cai sữa cho con