bom


nghĩa:
bom 

danh từ
 

vũ khí thường do máy bay thả xuống, vỏ bằng kim loại, trong có chứa thuốc nổ, có sức sát thương và phá hoại mạnh: quả bom * dội bom * máy bay ném bom