ưu việt


nghĩa:
Ưu việt 

tính từ
 

tốt hơn hẳn, vượt trội hơn hẳn những cái khác: tính năng ưu việt của máy tính thế hệ mới