óng mượt


nghĩa:
óng mượt 

tính từ
 

sáng bóng lên một cách mượt mà, mềm mại: mái tóc dài óng mượt